Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) Liên Quan Đến Việc Giám Hộ

 

Tôi vẫn có thể bỏ phiếu không nếu tôi đang được giám hộ?

Được. Quý vị có thể bỏ phiếu trừ khi có một thẩm phán ra quyết định rằng quý vị không được phép bỏ phiếu. Vào lần đầu tiên quý vị được đánh giá cho việc được giám hộ, tòa án đã ra quyết định về việc liệu quý vị có thể bỏ phiếu hay không. Nếu toàn án nói rằng quý vị không thể bỏ phiếu, đây có thể là họ đã nhầm lẫn, đặc biệt là khi việc giám hộ cho quý vị đã được đặt ra trước năm 2016. Bắt đầu từ năm 2016, bang California đã thay đổi về việc quyết định những ai có thể bỏ phiếu. Hiện nay, điều duy nhất mà một tòa án có thể lấy đi quyền bỏ phiếu của quý vị là nếu quý vị không thể cho họ biết rằng quý vị muốn bỏ phiếu. Quý vị có thể lấy lại quyền bỏ phiếu của mình.

 


Làm thế nào để tôi tìm hiểu rằng liệu tôi có bị mất quyền bỏ phiếu không?

Có nhiều cách để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện để bỏ phiếu:

• Kiểm tra lệnh chỉ định người giám hộ của quý vị (hãy tìm mẫu đơn có số GC 340).

• Có một phần cho biết liệu quý vị có được phép bỏ phiếu hay không.

• Nếu ô trong mẫu đơn không được đánh dấu, có nghĩa là quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu và quý vị chỉ cần điền đơn ghi danh và quý vị có thể bỏ phiếu.

• Nếu ô trong đơn được đánh dấu, có nghĩa là tòa án nói rằng quý vị không thể bỏ phiếu. Hãy xem câu hỏi kế tiếp để tìm hiểu xem làm cách nào để làm đơn để lấy lại quyền bỏ phiếu của quý vị.

• Nếu quý vị không tìm thấy mẫu GC 340 của mình, quý vị có thể hỏi người giám hộ cho quý vị về quyền bỏ phiếu của mình hoặc hỏi người quản lý hồ sơ tại trung tâm khu vực để họ kiểm tra cho quý vị.

• Gọi cho văn phòng bầu cử quận của quý vị để hỏi nêu quý vị hội đủ điều kiện.

 


Làm thế nào để tôi lấy lại quyền bỏ phiếu của mình?

Để lấy lại quyền bỏ phiếu, quý vị cần tòa án đưa ra một quyết định mới. Quý vị có thể làm điều này bằng cách đợi tòa án xem xét hồ sơ giám hộ của quý vị theo định kỳ hoặc liên lạc với tòa án và yêu cầu được xem xét hồ sơ bây giờ. Nếu quý vị muốn đợi đến lần xem xét kế tiếp, việc này thường được thực hiện mỗi năm hoặc mỗi hai năm. Thời gian có thể lâu hơn ở một vài quận nơi mà họ có nhiều hồ sơ phải xem xét do không đủ nhân viên.

Nếu quý vị muốn quyền bỏ phiếu của mình được xem xét ngay lập tức, quý vị cần liên lạc với tòa án để yêu cầu được xem xét về quyền bỏ phiếu của quý vị. Thẩm phán sẽ xem xét hồ sơ của quý vị và có thể quyết định để cho quý vị bỏ phiếu. Nếu có một cuộc bầu cử vào gần thời gian đó, hãy yêu cầu tòa án xem xét hồ sơ của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. 

 


Ai có thể giúp tôi liên lạc với tòa án?

Quý vị có thể nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ người nào quý vị muốn, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Một vài người khác có thể trợ giúp là:

• Người giám hộ của quý vị

• Người quản lý hồ sơ tại trung tâm khu vực của quý vị

• Luật sư của quý vị

 


Tôi cần làm gì nếu thẩm phán hoặc điều tra viên của tòa hỏi tôi về việc bỏ phiếu?

Tất cả những gì quý vị cần nói với thẩm phán hoặc điều tra viên của tòa là “Tôi muốn bỏ phiếu."

 


Nếu tôi không thể nói, tôi vẫn có thể bỏ phiếu không?

Có. Quý vị có thể báo cho quan tòa biết rằng quý vị muốn bỏ phiếu bằng bất kỳ cách nào mà quý vị có thể. Ví dụ, quý vị có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào để trợ giúp quý vị cho người khác biết điều quý vị muốn là gì.

 


Nếu tôi không thể đọc và viết mà không có sự trợ giúp, tôi vẫn có thể bỏ phiếu không?

Có. Quý vị có quyền được trợ giúp để ghi danh bỏ phiếu và bỏ phiếu. Ví dụ, quý vị có thể có bất kỳ người nào giúp cho quý vị để điền đơn ghi danh hoặc giúp điền phiếu bầu cho quý vị. Thêm nữa, mỗi Trung Tâm Bầu Cử sẽ có máy để giúp đọc phiếu bầu cho quý vị và thậm chí giúp quý vị đánh dấu phiếu bầu.

 


Điều gì sẽ xảy ra nếu tòa án xem xét hồ sơ của tôi và nói rằng tôi không thể bỏ phiếu?

Nếu quý vị nói với tòa án hoặc điều tra viên của tòa án rằng quý vị muốn bỏ phiếu, tòa án sẽ có một phiên xử để quyết định liệu quý vị có thể bỏ phiếu. 

 


Bằng cách nào tôi có thể bảo vệ quyền bỏ phiếu của mình?

Nếu đây là lần đầu tiên quý vị được xem xét cho việc giám hộ, hãy chắc chắn rằng quý vị báo cho người quản lý hồ sơ tại trung tâm khu vực của quý vị, điều tra viên của tòa án là người đến nói chuyện với quý vị, và thẩm phán rằng quý vị muốn bỏ phiếu. Mỗi lần hồ sơ giám hộ của quý vị được xem xét, hãy nói với điều tra viên của tòa án và thẩm phán rằng quý vị muốn bỏ phiếu.