Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về Sở Ghi Danh Cử Tri

Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Phụ Trách Việc Gì Khi Không Có Cuộc Bầu Cử Nào Theo Lịch Trình?

Ngoài các hoạt động liên quan đến bầu cử, văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri luôn luôn bận rộn với việc cập nhật thông tin ghi danh cử tri; xác nhận các chữ ký trên kiến nghị; đánh giá các Trung Tâm Bầu Cử; cập nhật bản đồ khu vực; xử lý các báo cáo công bố tài chính trong vận động tranh cử; thực hiện các cải tiến cho bầu cử trong tương lai; và nhiều việc hơn nữa.

 


Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Có Liên Kết Với một Chính Đảng nào không?

Không. Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri là một cơ qua không thuộc chính đảng, trung lập. Khẩu hiệu về sứ mệnh chúng tôi là:

"Cung cấp dịch vụ bầu cử cho các công dân của Quận Orange để đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng đến quy trình bầu cử, bảo vệ sự trung thực của phiếu bầu, và duy trì một quy trình minh bạch, chính xác và công bằng."

- Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

 


Sứ Mệnh của Sở Ghi Danh Cử Tri Là Gì?

Khẩu hiệu về sứ mệnh có mô tả các chức năng chính của văn phòng chúng tôi.

 


Sở Ghi Danh Cử Tri có Sơ Đồ Tổ Chức Không?

Sơ đồ tổ chức của chúng tôi mô tả các phòng ban tạo thành Sở Ghi Danh Cử Tri.

 


Tôi có thể tìm hiểu thêm về văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở đâu?

Chúng tôi cung cấp phần thông tin chi tiết trên trang mạng giới thiệu về văn phòng chúng tôi và công việc do chúng tôi phụ trách.