Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về việc Ghi Danh

Tôi đã Ghi Danh để Bỏ Phiếu Chưa?

Quý vị có thể xác nhận việc ghi danh của quý vị trên trực tuyến bằng cách theo đường dẫn này, hoặc gọi cho văn phòng chúng tôi theo số 714-567-7600.

 


Ai Có Thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu?

Để ghi danh bỏ phiếu, một người phải:

• Là một công dân Hoa Kỳ;

• Là một cư dân của California;

• Ít nhất là đủ 18 tuổi vào ngày của cuộc bầu cử sắp tới;

• Không bị tù giam do bị kết án tội đại hình; và

• Không bị một tòa án phù hợp phán là không đủ năng lực tâm thần.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Ghi Danh Bỏ Phiếu?

Để ghi danh bỏ phiếu, quý vị phải có và hoàn tất một mẫu đơn tuyên thệ ghi danh cử tri. Quý vị cũng có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi, hoặc mẫu tuyên thệ ghi danh cử tri và các mẫu này có sẵn ở bưu điện, thư viện, tòa thị chính thành phố, Nha Lộ Vận, và hầu hết các cơ quan chính phủ. Thêm vào đó, quý vị cũng có thể gọi Sở Ghi Danh Cử Tri số 714-567-7600 hoặc đến văn phòng của sở tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. 

 


Ngày Hết Hạn Ghi Danh Bỏ Phiếu là ngày nào?

Quý vị nên ghi danh bỏ phiếu ít nhất 15 ngày trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. Để nhận được Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri, quý vị phải ghi danh ít nhất 29 ngày trước cuộc bầu cử. Việc ghi danh cử tri có điều kiện gia hạn thêm thời hạn ghi danh 15 ngày hiện nay cho các cử tri hội đủ điều kiện ở California, tạo điều kiện cho họ ghi danh và bỏ phiếu có điều kiện trong vòng 14 ngày trước một cuộc bầu cử và vào Ngày Bầu Cử. Để có thêm thông tin về việc ghi danh cử tri có điều kiện, hãy bấm vào đây. 

 


Tôi Có Thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu sau Thời Hạn 15 Ngày và Hội Đủ Điều Kiện để Bỏ Phiếu trong Cùng Ngày không?

Có. Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu trong cùng ngày bằng quy trình ghi danh cử tri Có Điều Kiện. Để có thêm thông tin về việc ghi danh cử tri có điều kiện, hãy bấm vào đây.

 


Các Chính Đảng Hội Đủ Điều Kiện là gì?

Các chính đảng hội đủ điều kiện ở California là : Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ, Đảng Xanh, Đảng Tự Do, Đảng Hòa Bình và Tự Do, và Đảng Cộng Hòa.

 


Tôi Có Phải Ghi Danh với một Chính Đảng không?

Không. Khi quý vị ghi danh để bỏ phiếu, quý vị có thể chọn "Không Chọn Chính Đảng". Nếu quý vị chọn điều này, quý vị sẽ là một cử tri đã ghi danh, nhưng không thuộc một chính đảng cụ thể.

 


"Không Chọn Chính Đảng" Nghĩa Là Gì?

"Không Chọn Chính Đảng" là đề cập đến một cử tri đã ghi danh nhưng họ đưa ra lựa chọn là không thuộc một đảng chính trị cụ thể.

 


Tôi là một Cử Tri "Không Chọn Chính Đảng". Tôi Có thể Bỏ Phiếu cho Bất Kỳ Ứng Cử Viên Nào Không?

Với việc thông qua Dự Luật 14 bởi các cử tri vào Tháng Sáu Năm 2010, cử tri "Không Chọn Chính Đảng" có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong tất cả các nội dung tranh cử ngoại trừ Tổng Thống, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, và Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận trong một cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ, trừ khi được cho phép bởi một chính đảng.

Để có thêm thông tin về Dự Luật 14, hãy truy cập các câu hỏi thường gặp FAQs của Dự Luật 14. 
 

 


"Không Chọn Chính Đảng" có Giống với "Đảng Độc Lập Hoa Kỳ" không?

Không. "Đảng Độc Lập Hoa Kỳ" là một chính đảng hội đủ điều kiện ở California. "Không Chọn Chính Đảng" đề cập đến một cử tri là người đã ghi danh nhưng có sự lựa chọn không thuộc một chính đảng cụ thể, bao gồm "Đảng Độc Lập Hoa Kỳ".

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Sự Lựa Chọn Chính Đảng Không?

Có. Nếu quý vị muốn thay đổi sự lựa chọn chính đảng, quý vị phải ghi danh lại để bỏ phiếu. Hãy bấm vào đây nếu quý vị muốn ghi danh lại để bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể thay đổi chính đảng khi quý vị đích thân đến bỏ phiếu. 

 


Tại Sao Nha Lộ Vận (DMV) Có Liên Quan Đến Việc Ghi Danh Cử Tri?

Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia Năm 1993, còn được biết là Luật Cử Tri Là Người Lái Xe, cho phép những người có công việc tại văn phòng DMV được ghi danh để bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của họ.

 


Tôi Đã Gửi Qua Bưu Điện Đơn Ghi Danh của Tôi; Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Đã Nhận Được Chưa?

Quý vị có thể xác nhận việc ghi danh cử tri bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi, hoặc gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri số 714-567-7600. Vui lòng lưu ý là có thể mất từ 7-10 ngày để cập nhật đơn ghi danh gửi qua bưu điện vào hệ thống. Quý vị cũng có thể ghi danh để bỏ phiếu trên trực tuyến bằng cách bấm vào đây. 

 


Có Cần Giấy Tờ Nhận Dạng để Ghi Danh Không?

Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bỏ Phiếu (HAVA), được thông qua bởi Quốc Hội vào Tháng Mười năm 2002, quy định rằng các cá nhân ghi danh bỏ phiếu lần đầu tiên ở tiểu bang/khu vực có thẩm quyền pháp lý, phải cung cấp số bằng lái xe của tiểu Bang California hoặc số thẻ ID của của tiểu bang đang có giá trị. Những người nộp đơn không có một trong hai thông tin này có thể cung cấp bốn số cuối số an sinh xã hội của họ. Nếu cử tri cung cấp số bằng lái xe hoặc số ID tiểu bang khi họ ghi danh bỏ phiếu và số này khớp với hồ sơ của tiểu bang, cử tri không cần phải trình ID khi bỏ phiếu. Mặt khác:

• Nếu một cử tri đã ghi danh qua thư, nhưng trước đây chưa bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cho chức vụ cấp liên bang, và đích thân đến bỏ phiếu, cử tri phải trình ID có hình hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri; hoặc

• Nếu một cử tri đã ghi danh qua thư, nhưng trước đây chưa bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cho chức vụ cấp liên bang, và bỏ phiếu qua thư, cử tri phải nộp bản sao của ID có hình hoặc giấy tờ có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri.

 


Những Giấy Tờ Nào được Xem Là Có Giá Trị Nhận Dạng Nếu Tôi Không Có Bằng Lái Xe, Thẻ ID của Tiểu Bang, hoặc Số An Sinh Xã Hội?

Những giấy tờ sau được xem là ID có giá trị nếu các giấy tờ này có tên và địa chỉ cư ngụ hiện tại của cử tri: hóa đơn Dịch Vụ Tiện Ích; bảng kê thuế nhà đất ; thẻ nhận dạng của quân đội ; thẻ đóng phí cao đẳng hoặc đại học hoặc thẻ nhận dạng sinh viên; hợp đồng thuê nhà; bảng kê thuế thu nhập; giấy đăng ký lưu hành xe; bảng kê trả góp tiền nhà; bản in lại của chi phiếu hoặc biên nhận gửi tiền vào ngân hàng; thư gửi đến địa chỉ của cử tri ở địa chỉ hiện tại của họ; bản tuyên thệ của cử tri ở khu bầu cử; bảng kê tài khoản ngân hàng; và bảng kê thẻ tín dụng.

 


Sinh nhật thứ 18 của tôi là Sau Thời Hạn Ghi Danh để Bỏ Phiếu nhưng Trước Ngày Bầu Cử. Tôi Có Thể Bỏ Phiếu trong Cuộc Bầu Cử Không?

Có. Nếu sinh nhật thứ 18 của quý vị là vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, nhưng sau ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đó, quý vị vẫn hội đủ điều kiện để bỏ phiếu cho dù quý vị chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm quý vị ghi danh.

 


Tôi là một Sinh Viên Đại Học Đang Sống trong hoặc Gần Khuôn Viên Trường – Không Sống ở Nhà. Tôi có thể Ghi Danh tại Địa Chỉ Trường Đại Học của Tôi được không?

Có. Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu bằng địa chỉ cư ngụ ở trường đại học của quý vị hoặc quý vị có thể ghi danh bằng địa chỉ cư ngụ của gia đình và ghi rõ địa chỉ trường đại học là địa chỉ gửi thư của quý vị. Bộ Luật Bầu Cử California mục 2025 cho phép sinh viên thiết lập nơi ở hoặc nơi cư ngụ hợp pháp là nơi họ đi học.

 


Một người Từng Bị Kết Án Tội Đại Hình có thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu và Hội Đủ Điều Kiện Bỏ Phiếu Không?

Có. Một người từng bị kết án tội đại hình có thể ghi danh để bỏ phiếu và hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử nếu hiện tại họ không bị giam trong nhà tù cho bị kết án tội đại hình. 

 


Tôi chịu Sự Giám Sát ở Cộng Đồng sau khi được Phóng Thích, Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện để Ghi Danh Bỏ Phiếu Không?

Có. Quý vị hội đủ điều kiện để ghi danh bỏ phiếu 

 


Quyền Bỏ Phiếu cho công dân California có các Bản Án Hình Sự hoặc Bị Giam Giữ trong Nhà Tù Quận hoặc Nhà Tù Tiểu Bang là gì?

Quý vị hội đủ điều kiện để ghi danh và bỏ phiếu nếu quý vị:

  • Đang ở trong nhà tù quận do một bản án tội tiểu hình
  • Đang ở trong nhà tù quận bởi vì thời gian ở tù là một điều kiện của việc quản chế
  • Đang bị quản chế
  • Đang bị giám sát bắt buộc
  • Đang chịu Sự Giám Sát ở Cộng Đồng sau khi được Phóng Thích
  • Đang bị quản chế bắt buộc do được phóng thích trước thời hạn vì bản án tội đại hình

Quý vị KHÔNG hội đủ điều kiện để ghi danh hoặc bỏ phiếu nếu:

  • Quý vị đang bị giam trong nhà tù tiểu bang
  • Đang bị giam trong nhà tù quận do bản án ở tù cấp tiểu bang  

 


Thành viên Gia Đình tôi không thể Ghi Danh Bỏ Phiếu. Tôi Có Được Phép Ghi Danh cho Họ không?

Không. Họ phải ký đơn ghi danh cử tri bằng chữ ký tay của chính họ theo hình phạt của tội khai man. Họ có thể hoàn tất mẫu đơn ghi danh và gửi đơn này qua bưu điện từ bất kỳ nơi nào mà họ đang cư ngụ. Thành viên gia đình quý vị cũng có thể sử dụng công cụ ghi danh trực tuyến.

 


Tôi có thể Sử Dụng Địa Chỉ P.O. Box, Kinh Doanh, hoặc Bỏ Thư là Địa Chỉ Cư Ngụ Khi Tôi Ghi Danh không?

Không. Quý vị không thể dùng địa chỉ P.O. Box, kinh doanh, hoặc bỏ thư là địa chỉ cư ngụ. Quý vị được quy định cung cấp địa chỉ cư ngụ. Tuy nhiên, quý vị có thể dùng dùng địa chỉ P.O. Box, kinh doanh, hoặc bỏ thư là địa chỉ gửi thư. Ngoài ra, nếu quý vị khẳng định địa chỉ kinh doanh cũng là nơi cư ngụ, thì quý vị có thể sử dụng địa chỉ này là địa chỉ cư ngụ của quý vị.  

 


Tôi Không Có Địa Chỉ Cư Ngụ. Làm thế nào Để Tôi Ghi Danh Bỏ Phiếu?

Quý vị được quy định cung cấp địa chỉ cư ngụ; tuy nhiên, nếu quý vị không có địa chỉ cư ngụ, quý vị phải cung cấp tên các con đường giao nhau nơi quý vị ở. P.O Box sẽ không được chấp nhận là địa chỉ cư ngụ. Thêm vào đó, nếu quý vị xác nhận địa chỉ kinh doanh là nơi cư ngụ của quý vị, quý vị có thể dùng địa chỉ đó là địa chỉ cư ngụ của mình.  

 


Vì Những Lý Do Gì Tôi Cần Phải Ghi Danh Lại để Bỏ Phiếu?

Một cử tri phải ghi danh lại nếu họ chuyển chỗ ở trong quận hoặc ngoài quận; thay đổi sự lựa chọn chính đảng; hoặc đổi tên. 

 


Tôi Đã Chuyển Chỗ Ở. Tôi Có Thể Đổi Địa Chỉ qua Điện Thoại không?

Không. Quý vị nên thông báo cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri bằng thư hoặc hoàn tất đơn ghi danh cho cử tri mới. Quý vị có thể hoàn tất đơn ghi danh ở đây. Thậm chí nếu quý vị chỉ chuyển chỗ ở qua nhà kế bên, quý vị phải ghi danh lại.

 


Gần Đây Tôi Đã Chuyển đến California. Khi nào thì tôi có thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu?

Quý vị có thể ghi danh hoặc ghi danh lại vào bất kỳ lúc nào. 

 


Tôi Phải Làm Gì Nếu Tôi Chuyển Chỗ Ở Trước một Cuộc Bầu Cử và Chưa Ghi Danh Lại? Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện để Bỏ Phiếu Không?

Nếu quý vị chuyển chỗ ở thuộc Quận Orange trong 15 ngày hoặc nhiều hơn trước một cuộc bầu cử, quý vị có thể ghi danh lại bằng cách hoàn tất đơn ghi danh. Nếu quý vị chuyển chỗ ở thuộc Quận Orange trong 14 ngày hoặc ít hơn trước một cuộc bầu cử, quý vị có thể bỏ phiếu sử dụng quy trình ghi danh cử tri Có Điều Kiện. 

 


Tôi Không Bỏ Phiếu trong Cuộc Bầu Cử vừa rồi. Tôi Có Cần Ghi Danh Lại Không?

Không. Nói chung, khi quý vị đã ghi danh bỏ phiếu tại cùng địa chỉ, quý vị vẫn có thể tiếp tục nhận tài liệu bầu cử. 

 


Làm Thế Nào để Tôi Có một Bản Sao Có Chứng Nhận/Bằng Chứng cho Việc Ghi Danh Cử Tri của Tôi?

Một bản sao có chứng nhận cho việc ghi danh cử tri của quý vị có thể lấy được qua trực tuyến, qua bưu điện, hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. Có một khoản phí $1.50 để chứng nhận bản sao. Quý vị có thể yêu cầu bản sao trực tuyến ở đây (quý vị cần trả phí bằng thẻ tín dụng). Quý vị có thể truy cập một mẫu đơn ở đây và hoàn tất mẫu này và gửi lại cùng với một chi phiếu hoặc lệnh trả tiền cho khoản phí $1.50, trả cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Hãy gửi chi phiếu và mẫu đơn qua bưu điện đến Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. Nếu quý vị đến văn phòng, quý vị có thể hoàn tất đơn này và trả phí $1.50 để nhận bản sao có chứng nhận.

 


Làm Thế Nào Tôi Có Thể Hủy Việc Ghi Danh Cử Tri của Tôi?

Mẫu đơn hủy việc ghi danh có sẵn ở đây. Hãy hoàn tất và gửi đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

 


Trong Tình Huống Nào thì Tên của Tôi Có Thể Bị Loại Khỏi Danh Sách Ghi Danh Cử Tri?

Trước khi loại bỏ tên của quý vị ra khỏi danh sách ghi danh cử tri, văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ cố gắng liên lạc với quý vị. Nếu quý vị không trả lời trong hai Cuộc Tổng Tuyển Cử liên tiếp, tên của quý vị sẽ bị xóa ra khỏi danh sách ghi danh cử tri. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri hiện nay của mình bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm trực tuyến của chúng tôi.

 


Tôi Có Cần Phải là một Cử Tri Đã Ghi Danh để Ghi Danh cho Người Khác?

Không. Quý vị không cần phải là một cử tri đã ghi danh để ghi danh cho người khác bỏ phiếu.

 


Tôi Có Cần được Đại Diện để Ghi Danh cho Người Khác Bỏ Phiếu Không?

Không. Quý vị không cần phải được đại diện để ghi danh cho người khác bỏ phiếu.

 


Nếu Tôi Ghi Danh để Bỏ Phiếu, Tôi Có Sẽ Được Gọi để Làm Nhiệm Vụ Bồi Thẩm Không?

Luật California bắt buộc là danh sách làm nhiệm vụ bồi thẩm phải được biên soạn từ Nha Lộ Vận và hồ sơ ghi danh cử tri.

 


Tại Sao Tôi Nhận Được Giấy Triệu Tập cho Nhiệm Vụ Bồi Thẩm Nhiều Lần?

Luật California quy định rằng Ủy Ban Bồi Thẩm lựa chọn các bồi thẩm viên từ danh sách được cung cấp bởi Nha Lộ Vận và Sở Ghi Danh Cử Tri. Nếu tên của quý vị khác với tên trên bằng lái xe và hồ sơ ghi danh cử tri, quý vị có thể nhận được thông báo nhiều lần. Để sửa chữa tình huống này, hãy hoàn tất đơn ghi danh mới và gửi lại cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri với tên khớp với tên được in trên bằng lái xe của quý vị. Quý vị cũng có thể dùng công cụ ghi danh trực tuyến của chúng tôi để hoàn tất việc ghi danh cử tri mới.

 


Nếu Tôi Hủy Việc Ghi Danh Cử Tri, Tôi Có Thể Chắc Chắn Rằng Tôi Sẽ Không Nhận Được Giấy Triệu Tập cho Nhiệm Vụ Bồi Thẩm Không?

Không. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ bồi thẩm trong tương lai. Ban Dịch Vụ Bồi Thẩm yêu cầu một danh sách của tất cả hồ sơ cử tri đang hoạt động và cử tri đã hủy bỏ việc ghi danh. Luật cũng quy định rằng danh sách của những người có bằng lái xe, được lấy từ Nha Lộ Vận, cũng được làm sẵn cho Ủy Ban Bồi Thẩm.

 


Tôi Nhận Được Thư Gửi cho Cử Tri Quá Cố. Làm Thế Nào Để Tôi Thông Báo cho Văn Phòng của Quý Vị về một Cử Tri Quá Cố?

Quý vị có thể sử dụng công cụ thông báo về cử tri quá cố trên trực tuyến để thông báo cho văn phòng chúng tôi. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin về cử tri quá cố cho chúng tôi bằng cách gọi số 714-567-7600. Chúng tôi sẽ hủy hồ sơ ghi danh cử tri một khi chúng tôi xác nhận được thông tin này.

 


Tôi Nhận Thư Gửi cho Người Khác Không Còn Sinh Sống ở Nơi Cử Trú của Tôi. Làm Thế Nào để Tôi Thông Báo cho Văn Phòng Quý Vị?

Quý vị có thể sử dụng công cụ thông báo về cử tri từ bên thứ ba trên trực tuyến để thông báo cho văn phòng chúng tôi. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin cử tri cho chúng tôi bằng cách gọi số 714-567-7600. Chúng tôi sẽ hủy việc ghi danh cử tri một khi chúng tôi xác nhận được thông tin này.

 


Hạn Chót để Ghi Danh cho Công Dân Mới bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sắp Tới là ngày nào?

Những người trở thành công dân sau khi hết hạn ghi danh (15 ngày trước Ngày Bầu Cử) chỉ có thể Ghi Danh và bỏ phiếu tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ ngày thứ 14 cho đến khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Công dân mới phải trình Giấy Chứng Nhận Công Dân có ngày nhập quốc tịch là sau ngày hết hạn ghi danh và phải khẳng định là họ đã thiết lập việc cư ngụ ở Quận Orange. 

 


Làm Thế Nào để một Người Có Thể Chứng Minh về Quốc Tịch của Họ?

Bộ Luật Bầu Cử California mục 2111 cho phép một người chứng minh rằng họ là công dân hội đủ điều kiện ghi danh để bỏ phiếu bằng cách ký vào đơn ghi danh theo hình phạt của tội khai man.

 


Tôi Muốn Ghi Danh để Bỏ Phiếu Nhưng Tôi Là Một Viên Chức của Công Chúng. Địa Chỉ của Tôi Có Được Công Khai không?

Theo luật hiện nay của tiểu bang, thông tin ghi danh cử tri là hồ sơ công khai với những hạn chế. Nói chung, tất cả thông tin về việc ghi danh cử tri là bảo mật, với ngoại lệ là thông tin này sẽ có sẵn cho chính quyền, báo chí, chính trị và các mục đích nghiên cứu học tập. Tuy nhiên, chữ ký, số bằng lái xe, số thẻ nhận dạng của bang California, và số an sinh xã hội sẽ không được công bố cho bất kỳ mục đích nào. Để có tất cả thông tin bỏ phiếu và ghi danh của quý vị được giữ bảo mật hoàn toàn, quý vị phải:

• Tham gia vào Chương Trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình và/hoặc bị đeo bám. Quý vị có thể truy cập thêm thông tin về chương trình của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở đây;
• Hội đủ điều kiện được giữ an toàn với vai trò là một viên chức của công chúng; hoặc
• Có lệnh của tòa án. Quý vị có thể nhận thêm thông tin về mục thông tin Bảo Mật Việc Ghi Danh Cử Tri.

 


Tình Huống Nào thì Thông Tin Ghi Danh Cử Tri của Tôi sẽ Được Giữ Bảo Mật Hoàn Toàn?

Nói chung, tất cả thông tin về việc ghi danh cử tri là bảo mật, với ngoại lệ là thông tin này sẽ có sẵn cho chính quyền, báo chí, chính trị và các mục đích nghiên cứu học tập. Tuy nhiên, chữ ký, số bằng lái xe, số thẻ nhận dạng của bang California, và số an sinh xã hội sẽ không được công bố cho bất kỳ mục đích nào. Để tất cả thông tin bỏ phiếu và ghi danh của quý vị được hoàn toàn bảo mật, quý vị phải:

• Tham gia vào Chương Trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình và/hoặc bị đeo bám.

• Hội đủ điều kiện được giữ an toàn là một viên chức của công chúng; hoặc

• Có lệnh của tòa án. Quý vị có thể nhận thêm thông tin của mục Bảo Mật Việc Ghi Danh Cử Tri.

 


Thông Tin về Cử Tri có thể Được Cung Cấp Công Khai Không?

Có. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin này được hạn chế theo Bộ Luật Bầu Cử California và Hướng Dẫn của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California. Nếu một người đến văn phòng và không có mục đích cụ thể để nhận thông tin cử tri, họ chỉ có thể nhận được tên của cử tri, sự lựa chọn chính đảng, ngày ghi danh, và lần cập nhật việc ghi danh cử tri sau cùng. Nếu người đó có mục đích chính trị, chính quyền, báo chí hoặc nghiên cứu học tập, họ có thể xem hầu hết các thông tin, bao gồm cả việc bỏ phiếu trước đây. Để nhận được thông tin, họ phải hoàn tất một mẫu đơn khẳng định các mục đích yêu cầu thông tin và tên của người mà họ muốn có thông tin. Chữ ký, số bằng lái xe, số thẻ nhận dạng của bang California, và số an sinh xã hội sẽ luôn luôn được giữ bảo mật.

 


Một Người Có Thể Mua Thông Tin Cử Tri được không?

Có. Một người có thể mua thông tin ghi danh cử tri nếu thông tin này được sử dụng cho mục đích chính trị, chính quyền, báo chí hoặc nghiên cứu học tập. Một mẫu đơn phải được hoàn tất, cho biết mục đích của việc yêu cầu thông tin. Chữ ký, số bằng lái xe, số thẻ nhận dạng của bang California, và số an sinh xã hội sẽ luôn luôn được giữ bảo mật và không thể được mua cho bất kỳ mục đích nào.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Có Được Đơn Ghi Danh cho Tổ Chức Của Tôi?

Quý vị có thể yêu cầu đơn ghi danh bằng cách gọi số 714-567-7600 hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. Một Bản Tường Trình về việc Phân Phối Đơn Ghi Danh phải được hoàn tất trước khi nhận đơn ghi danh. Truy cập Mẫu Đơn NVRA Đặt Hàng Đơn Ghi Danh Cử Tri ở đây.

 


Tôi Có Thể Nhận Được Bao Nhiêu Đơn Ghi Danh Cử Tri cho Cộng Đồng của Tôi?

Không có giới hạn về số lượng đơn ghi danh quý vị có thể nhận; tuy nhiên, số lượng sẽ tùy thuộc vào số lượng có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Một Bản Tường Trình về việc Phân Phối Đơn Ghi Danh phải được hoàn tất trước khi nhận đơn ghi danh. Truy cập Mẫu Đơn NVRA Đặt Hàng Đơn Ghi Danh Cử Tri ở đây.

 


Sở Ghi Danh Cử Tri Làm Điều Gì để Duy Trì Sự Chính Xác về Hồ Sơ Cử Tri?

Sở Ghi Danh Cử Tri liên tục làm việc để cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri. Quý vị có thể giúp chúng tôi làm điều này bằng cách cập nhật việc ghi danh của quý vị khi cần thiết, nhưng chúng tôi cũng chủ động làm việc để cập nhật các danh sách này. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các nỗ lực của chúng tôi để giữ cho danh sách ghi danh cử tri được cập nhật.