Nhảy đến nội dung

Thông Tin Bầu Cử Chính Thức Đáng Tin Cậy

Ảnh
OC Elections Checks-200px

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là cơ quan chính thức của chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử chính xác và công bằng ở Quận Orange, CA và là nơi sẽ phát hành và đếm phiếu bầu chính thức của quý vị. Chúng tôi cung cấp các thông tin đáng tin cậy về quy trình bầu cử. 

Hãy chọn một danh mục bên dưới để xem các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) về "Những Lầm Tưởng trong Bầu Cử".