Nhảy đến nội dung

Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về việc Công Bố Vận Động Tài Chính

Các trả lời về câu hỏi thường gặp này là nhằm cung cấp thông tin chung đến các ứng cử viên và hội đồng, và không có hiệu lực thực hiện của luật, quy định hay điều lệ. Các trả lời này đăng lên đây được hiểu rằng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange không đưa ra lời khuyên pháp lý. Vì thế, các phản hồi về các câu hỏi thường gặp không thay thế cho việc tư vấn pháp lý cho cá nhân, tổ chức hoặc ứng cử viên đang sử dụng chúng. Sở Ghi Danh Cử Tri đề nghị các ứng cử viên sắp tới nên có tư vấn pháp lý, để hỗ trợ trong việc thực hiện các luật California tương ứng, bao gồm Bộ Luật Bầu Cử California và Bộ Luật Chính Quyền California. 

Đạo Luật Cải Tổ Chính Trị là gì?

Dự Luật 9, ngày nay được biết đến là Đạo Luật Cải Tổ Chính Trị, đã được thông qua bởi cử tri California theo cách thức bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Sáu Năm 1974.

Bằng cách bao gồm các điều khoản quy định tài trợ cho chiến dịch tranh cử, hoạt động vận động hành lang và các xung đột lợi ích, Dự Luật 9 thể hiện sự phản hồi quan trọng nhất ở cấp tiểu bang đối với văn hóa tham nhũng được cho là rất phổ biến trong những năm trước Watergate.

 


Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng là gì?

Sứ mệnh của FPPC (Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng) là: Thúc đẩy tính nhất quán của chính quyền tiểu bang và địa phương ở California thông qua việc giải thích và thực thi các luật về chiến dịch chính trị, vận động hành lang và xung đột lợi ích một cách công bằng, khách quan.

FPPC được giao nhiệm vụ điều chỉnh và thực thi một số luật tài trợ chiến dịch, xung đột lợi ích và vận động hành lang nghiêm ngặt nhất trong nước. Những luật này là trọng tâm của việc bồi dưỡng lòng tin của công chúng và sự tin tưởng vào chính phủ. FPPC cam kết giúp các viên chức nhà nước tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo Đạo Luật Cải Tổ Chính Trị, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận của công chúng với thông tin cơ bản về cách thức hoạt động của các thủ tục chính trị. Chúng tôi đã phát triển các tài liệu giáo dục toàn diện và các công cụ tương tác để đạt được những mục tiêu quan trọng này bằng cách thúc đẩy sự tuân thủ, FPPC đi đầu chịu trách nhiệm mang lại sự minh bạch, công bằng, và chính trực cho hệ thống chính trị của California.
 

 


Ban Vận Động Tranh Cử là gì?

Một “ban vận động tranh cử” là bất kỳ (những) người nào trực tiếp hoặc gián tiếp: Nhận những khoản đóng góp với tổng số hai nghìn đô la ($2,000) trở lên trong một năm dương lịch; chi trả các khoản chi phí độc lập với tổng số hai nghìn đô la ($2,000) trở lên trong một năm dương lịch; hoặc đóng góp với tổng số mười ngàn đô la ($10,000) trở lên trong một năm dương lịch hoặc theo chỉ định của các ứng cử viên hoặc ủy ban.

 


Làm Thế Nào để Tôi Thành Lập một Ban Vận Động nhằm Hỗ Trợ cho Văn Phòng Ứng Cử Viên của Tôi?

Các ứng cử viên phải lập hồ sơ Ý Định của Ứng Cử Viên Mẫu 501 trước khi gây quỹ hoặc chi trả bất kỳ khoản tiền nào. Mẫu 410 cũng phải được lập trong vòng 10 ngày để gây quỹ hoặc chi trả từ $2,000 trở lên. Thêm vào đó, Mẫu 460 cũng phải được lập để công bố các khoản đóng góp và chi phí.

 


Tôi đang Tranh Cử cho Chức Vụ và có Kế Hoạch chi tiêu Dưới $100 trong Chiến Dịch Tranh Cử của Tôi. Như vậy Tôi Có Cần Hoàn Tất Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính không?

Có. Nếu quý vị chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào, bao gồm cả tiền cá nhân, thì Mẫu 501 phải được hoàn tất. Nếu quý vị gây quỹ hoặc chi tiêu dưới $2,000, quý vị phải lập Bản Tường Trình Vận Động Tranh Cử của Ứng Cử Viên – Mẫu Đơn Rút Gọn (Mẫu 470).

 


Tôi Có Thể Lấy Mẫu Đơn Vận Động Tài Chính để Tranh Cử Ở Đâu?

Mẫu đơn có thể được lấy tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705; tải xuống từ trang mạng của Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng, www.fppc.ca.gov; hoặc nếu quý vị muốn có toàn bộ các mẫu đơn được gửi qua bưu điện cho quý vị, hãy gọi văn phòng chúng tôi ở số 714-567-7558.

 


Tôi Có Cần Mở Ban Vận Động Nếu Tôi Trả Phí Lập Hồ Sơ?

Không, không cần nếu Phí Lập Hồ Sơ được trả bằng tiền cá nhân.

 


Tôi Có Cần Mở Ban Vận Động Nếu Tôi Chỉ Trả Phí cho Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên về các Tiêu Chuẩn?

Không, không cần nếu Phí cho Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên về các Tiêu Chuẩn được trả bằng tiền cá nhân.

 


Có bất kỳ Quy Định nào về việc Đặt Tên cho Ban Vận Động Tranh Cử không?

Có. Bất kỳ ban nào được kiểm soát bởi một ứng cử viên tại địa phương hoặc tiểu bang hoặc người đang giữ chức vụ phải bao gồm họ của ứng cử viên, chức vụ đang tranh cử, và năm của cuộc bầu cử trong tên của ban vận động.

Vui lòng xem thêm thông tin bằng cách truy cập vào: FPPC.ca.gov & Nhấp chuột vào “Mẫu Đơn”

 


Mất Thời Gian Bao Lâu để Tổng Thư Ký Tiểu Bang Chỉ Định ID cho Ban Vận Động?

Quy trình này mất từ 2 – 4 tuần. Điều tốt nhất là không điền Bản Tường Trình của Tổ Chức (Mẫu 410), vì điều này có thể tạo ra hai hồ sơ của ban vận động, gây ra việc phải có trách nhiệm lập hồ sơ hai lần.

 


Tôi Có Phải Đợi Đến Khi Tôi Gây Quỹ được $2,000 Trước Khi Lập Hồ Sơ về Bản Tường Trình của Tổ Chức (Mẫu 410) Không?

Không. Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ cấp cho quý vị một số ID của Ban Vận Động sau khi nhận được Mẫu 410, ngay cả khi quý vị chưa đến mức $2,000.

 


Quận Orange Có Giới Hạn cho việc Đóng Góp Vận Động Tranh Cử Không?

Có. Quận Orange đã thông qua Sắc Lệnh “TIN CUP” năm 1978. Sắc Lệnh TIN CUP (viết tắt của “Đây Là Lúc, Để Thanh Lọc Chính Trị”) là một chiến dịch cải tổ để quy định mức giới hạn đóng góp vận động tranh cử và quyên góp cho các viên chức dân cử của chính quyền quận và ứng cử viên.

 


Giới Hạn Đóng Góp Được Ấn Định bởi Sắc Lệnh “Tin Cup” Là Gì?

Cho đến Ngày 9 Tháng Ba, 2023, giới hạn đóng góp cho Các Ứng Cử Viên Quận và Các Viên Chức Được Lựa Chọn của Quận là $2,500 cho mỗi kỳ bầu cử. Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange có thể điều chỉnh số tiền vào tháng Hai của mỗi năm lẻ. (OCCO §1-6-21.) 
Trước ngày 9 tháng Ba, 2023, giới hạn đóng góp là $2,200. Thông báo về việc tăng giới hạn khi hoàn tất sẽ được đăng trên trang OCETHICS.COM.

 


Một Chu Kỳ Bầu Cử là gì?

Vui lòng truy cập https://ocethics.com/important-information để biết thêm thông tin chi tiết về các chu kỳ bầu cử dưới phần "Thông Tin Quan Trọng". 

 


Các Chức Vụ Nào Phải Tuân Thủ Theo Sắc Lệnh Tin Cup?

Sắc lệnh liên quan đến bất kỳ “viên chức dân cử nào của quận”, bao gồm Giám Sát Viên, Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y, Chánh Công Tố Quận, Thẩm Định Viên, Viên Chức Thu Thuế-Thủ Quỹ, Chánh Lục Sự Quận, Viên Chức Kiểm Soát Tài Chính-Kiểm Toán, Viên Chức Hành Chính, và Tổng Giám Đốc Học Khu, bất kể là được chỉ định hoặc đắc cử. Các thành viên của Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange không được bao gồm trong sắc lệnh TIN CUP.

 


Làm Thế Nào Tôi Có Thể Xem các Bản Tường Trình Công Bố Vận Động Tài Chính?

Các bản tường trình này được đăng trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri với địa chỉ và số điện thoại được xóa đi để bảo vệ sự riêng tư. Quý vị có thể truy cập các bản tường trình ở đây. Các bản tường trình gốc chưa được chỉnh sửa sẽ có tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA.

 


Một Doanh Nghiệp Có Thể Đóng Góp Cho Mội Người Tranh Cử vào Chức Vụ Được Bao Gồm trong Sắc Lệnh Tin Cup Không?

Vui lòng liên lạc với Ủy Ban Đạo Đức (714) 645-3844 để biết thêm thông tin.

 


Một Ứng Cử Viên Tranh Cử trong một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Có Phải Lập Một Mẫu 501 Khác và Mở một Tài Khoản Ngân Hàng Riêng Biệt Cho Cuộc Tổng Tuyển Cử (Vòng Chung Cuộc) Không?

Có các yêu cầu khác nhau theo luật đối với các chức vụ Tiểu Bang và Địa Phương, vui lòng truy cập FPPC tại https://www.fppc.ca.gov/forms/all-fppc-manuals.html

 


Tôi Có Phải Theo Quy Định Lập Mẫu 501 Khi Tôi Tái Tranh Cử cho Cùng Chức Vụ Không?

Có. Nếu quý vị tái tranh cử cho cùng chức vụ, quý vị phải theo quy định lập Mẫu 501 “ban đầu” trước khi gây quỹ hoặc chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào cho cuộc bầu cử mới.

 


Khi Nào Tôi Có Thể Kêu Gọi và Gây Quỹ cho Cuộc Bầu Cử của Tôi?

Quý vị có thể kêu gọi và nhận đóng góp ngay sau khi quý vị gửi Mẫu 501 qua bưu điện cho cơ quan lập hồ sơ phù hợp.

 


Tôi Sẽ Nộp Mẫu 501 Ở Đâu Nếu Tôi Tranh Cử cho Chức Vụ cấp Tiểu Bang?

Quý vị phải lập Mẫu 501 của quý vị với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Ban Cải Tổi Chính Trị, 1500 – 11th Street, Room 495, Sacramento, CA 95814.

 


Nếu Tôi Tranh Cử cho Ủy Viên Quản Trị của Khu Vực Trong một Khu Cao Đẳng Cộng Đồng, Tôi Có Phải Ghi Rõ Khu Vực của Ủy Viên Quản Trị trên Mẫu 501 của Tôi Không?

Có. Mỗi chức vụ được xem là một chức vụ cụ thể; vì vậy, khu vực của ủy viên quản trị nên được ghi rõ trong tất cả các bản tường trình về công bố vận động tài chính.

 


Tôi Có Cần Gửi Mẫu 501 Đến Tổng Thư Ký Tiểu Bang Nếu Tôi Thành Lập Ban Vận Động cho một Hội Đồng Trường Học ở Địa Phương Không?

Không. Quý vị sẽ lập Mẫu 501 với văn phòng lập hồ sơ tại địa phương của quý vị, trong trường hợp này, là văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, Ca 92705.

 


Tôi Đã Hoàn Tất Quy Trình để Trở Thành một Ứng Cử Viên Điền Tên Chính Thức. Tôi Có Bất Kỳ Trách Nhiệm nào về Lập Báo Cáo Không?

Có. Quý vị có trách nhiệm lập báo cáo tương tự như bất kỳ ứng cử viên nào cho cùng chức vụ.

 


Làm Thế Nào để Tôi Đổi ID Thủ Quỹ Được Liệt Kê trên Mẫu 460 của Tôi?

Quý vị phải lập Mẫu 410 chỉnh sửa với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, cho biết những thay đổi trong ban vận động của quý vị.

 


Sự Khác Biệt Giữa Mẫu 460 và 470 Là Gì?

Mẫu 460 được sử dụng bởi các ủy ban kiểm soát ứng cử viên và các ban này được thành lập chủ yếu là để ủng hộ hoặc phản đối một ứng cử viên hoặc một dự luật mà gây quỹ hoặc chi tiêu hơn $2,000. Mẫu 470 cần được hoàn tất nếu việc thu nhận hoặc chi tiêu ít hơn $2,000.

 


Khi Nào Tôi Phải Điều Chỉnh Bản Tường Trình Nếu Có Sai Sót?

Quý vị có thể điều chỉnh Mẫu 460 bằng cách chỉ lập hồ sơ trên giấy về những chỉnh sửa cần làm. Không có hạn chót để lập hồ sơ cho việc chỉnh sửa.

 


Tôi Thấy Rằng Đối Thủ của Tôi Chưa Lập Bản Tường Trình Công Bố Vận Động Tài Chính của Họ cho Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Này? Khi Nào thì Giấy Phạt Sẽ Được Gửi cho Họ?

Văn phòng của chúng tôi bắt đầu tính phí phạt cho những người lập hồ sơ trễ trong vòng một tuần, và thông báo bằng văn bản cụ thể sẽ được gửi qua bưu điện cho họ. Nếu họ trả lời trong vòng 10 ngày được thể hiện trong thông báo, họ sẽ không bị phạt. Nếu họ không lập hồ sơ trong khoảng thời gian đó, một khoản tiền phạt sẽ được tính.

 


Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Lập Mẫu 470 và Sau Đó Tôi Nhận Các Khoản Đóng Góp Hơn $2,000?

Nếu sau khi lập hồ sơ Mẫu 470, có việc thu nhận hoặc chi tiêu $2,000 hoặc nhiều hơn, Bản Tường Trình của Tổ Chức (Mẫu 410) và Bản Tường Trình Thu Nhận của Ban Vận Động Tranh Cử (Mẫu 460) phải được đệ trình. Mẫu 470 Bổ Sung cũng có thể được yêu cầu. Nếu việc này xảy ra trong một chu kỳ bầu cử, điều cần thiết là phải thông báo cho văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang, văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, và tất cả các ứng cử viên hội đủ kiều kiện khác bằng dịch vụ thư gửi bưu điện qua đêm, fax hoặc cá nhân giao đến trong vòng 48 giờ của việc thu nhận hoặc chi tiêu $2,000.

 


Tôi Có Thể Xem Bản Tường Trình Công Bố Vận Động Tài Chính của các Đối Thủ của Tôi Ở Đâu?

Các bản tường trình công bố vận động tài chính được lập qua mạng điện tử và có sẵn để xem ở đây hoặc đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

 


Người Thủ Quỹ của Tôi Đang Không Có Mặt Ở Đây trong Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Này; Tôi Có Nên Chờ Họ Quay Lại để Nộp Bản Tường Trình Không?

Không. Tốt hơn là hãy lập báo cáo cần thiết để được chỉnh sửa sau này thay vì lập báo cáo sau ngày hết hạn.

 


Nếu Tôi là một Thành Viên Đắc Cử của một Hội Đồng Thành Phố Nhưng tôi đang Tranh Cử vào Hạ Viện Tiểu Bang, Tôi Có Cần Phải Lập Mẫu 460 cho Ban Vận Động Thành Phố của Tôi Với Văn Phòng của Quý Vị Không?

Có. Một ứng cử viên tiểu bang hoặc viên chức được bầu chỉ có thể có một ủy ban được kiểm soát và một tài khoản ngân hàng cho mỗi cuộc bầu cử. Nhưng một ứng cử viên có thể kiểm soát các ủy ban khác, chẳng hạn như một ủy ban cho một nhiệm kỳ khác của cùng một chức vụ tự chọn hoặc một ủy ban cho một chức vụ tự chọn khác. Một ứng cử viên tiểu bang hoặc viên chức được bầu cũng có thể kiểm soát các ủy ban cho các mục đích như ủng hộ hoặc phản đối một dự luật trên phiếu bầu, chuẩn bị cho việc bảo vệ pháp lý hoặc cho các chi phí của chính quyền. Mỗi ủy ban do ứng cử viên kiểm soát phải nộp các tuyên bố trong khi đó ủy ban bầu cử của ứng cử viên tiểu bang nộp các tuyên bố trước bầu cử.

 


Nếu một Ứng Cử Viên Chi Tiêu Tiền của Riêng Họ và Không Muốn Được Hoàn Trả Lại, Họ Có Phải Lập Hồ Sơ Mẫu 501 Không?

Không, nếu tổng cộng các khoản chi trả ít hơn $2,000.

 


Tôi Là Một Người Đang Đương Chức Với một Ban Kiểm Soát Đang Hoạt Động. Tôi Có Thể Sử Dụng Sử Dụng Ngân Quỹ trong Tài Khoản Này trong việc Tái Tranh Cử của Tôi cho Cùng Chức Vụ Không?

Để sử dụng ngân quỹ cho một cuộc bầu cử trong tương lai vào cùng một chức vụ, quý vị sẽ cần phải nộp một Bản Tuyên Bố Ý Định Ứng Cử Viên mới, Mẫu 501, và sửa đổi Lời Phát Biểu của Tổ Chức, Mẫu Đơn 410.

Vui lòng truy cập FPPC liên quan đến Ứng Cử Viên Địa Phương tại
https://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Manuals/Manual_2/Manual_2_Ch_11_After_the_Election.pdf

Các Chức Vụ Tiểu Bang
https://www.fppc.ca.gov/content/dam/fppc/NS-Documents/TAD/Campaign%20Manuals/Manual_1/Manual-1-Chapter-11-After-the-Election.pdf

 


Tôi Là Một Người Đang Đương Chức Với một Ban Kiểm Soát Đang Hoạt Động. Làm Thế Nào để Tôi Sử Dụng Ngân Quỹ Bầu Cử cho một Chức Vụ Khác?

Quý vị phải làm một Mẫu 501 mới, mở một tài khoản ngân hàng về vận động tranh cử mới, và lập Mẫu 410 mới cho cuộc bầu cử trong tương lai.

 


Làm Thế Nào Tôi Có Thể Chấm Dứt Ban Vận Động của Tôi?

Nếu quý vị đã ngưng nhận các khoản đóng góp hoặc không còn các khoản chi phí, không còn quỹ tranh cử vận động và trả tất cả các khoản nợ, quý vị có thể chấm dứt ban vận động của quý vị. Quý vị sẽ sử dụng Mẫu 410 để chấm dứt ban vận động bằng cách đánh dấu ô chấm dứt và báo cáo số nhận dạng của ban vận động và ngày chấm dứt. Ngày chấm dứt thông thường là khi tất cả ngân quỹ đã được chi tiêu. Các Mẫu 450 và 460 cũng phải được lập cho thấy tất cả các ngân quỹ đã được chi tiêu và ban vận động không còn giữ tiền mặt. Hãy đánh dấu vào ô chấm dứt trên trang ngoài cùng của hồ sơ.

 


Có Thời Hạn để Chấm Dứt một Ban Vận Động Không?

Không.

 


Tôi Quan Tâm đến việc Xem Xét Mẫu 700 của các Ứng Cử Viên. Các Tài Liệu Này Sẽ Được Lập Ở Đâu?

Mẫu 700, Bản Tường Trình Sự Quan Tâm về Kinh Tế, được lập bởi các ứng cử viên (là những người phải bắt buộc lập mẫu này) với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri khi Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên. Các mẫu này có sẵn cho công chúng xem xét. Khi việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc, bản gốc sẽ được gửi cho Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng; văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri giữ một bản sao. Thư Ký của Hội Đồng là viên chức lập hồ sơ hằng năm của Mẫu 700 (các giai đoạn báo cáo không phải trong lúc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên).

 


Ứng Cử Viên Nào Phải Lập Hồ Sơ với Mẫu 700?

Ứng cử viên của chức vụ thuộc Hiến Pháp Tiểu Bang, Thành Viên của Thượng Viện Tiểu Bang, Thành Viên của Hạ Viện Tiểu Bang, Thẩm Phán của Tòa Thượng Thẩm, Hội Đồng Giám Sát Viên, Chánh Công Tố Quận và Thủ Quỹ của Quận phải lập hồ sơ của Mẫu 700 với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri theo hạn chót của việc lập hồ sơ Tuyên Bố ra Ứng Cử.

 


Tôi Muốn Xem Các Bản Tường Trình Công Bố Vận Động Tài Chính của Hội Đồng các Giám Sát Viên ở Quận Orange. Các Bản Tường Trình Này Có Sẵn Không?

Có. Sở Ghi Danh Cử Tri phải lưu giữ không có hạn định một bản sao của các bản tường trình công bố vận động tài chính cho các Giám Sát Viên của Quận.

 


Có Giới Hạn Đóng Góp Vận Động Tài Chính cho các Ứng Cử Viên của Hội Đồng Trường Không?

Nói chung, câu trả lời là ”Không”. Tuy nhiên, các trường học cụ thể có thể thông qua “Tiêu Chuẩn Đạo Đức” của riêng họ và điều này đặt ra các giới hạn cho đóng góp vận động tranh cử. Do các giới hạn này được ấn định bởi học khu, những điều này sẽ do học khu thực thi.

 


Tôi là một Ứng Cử Viên cho Hội Đồng Trường Học trong cuộc Tổng Tuyển Cử. Vậy việc gửi hồ sơ Có Dấu Bưu Chính Kịp Thời có Hội Đủ Điều Kiện cho Tuyên Bố Lần Thứ Hai Trước Cuộc Bầu Cử được Xem Là Đúng Thời Hạn Không?

Không. Tuyên bố lần thứ hai trước cuộc bầu cử sẽ được lập hồ sơ bằng dịch vụ giao thư qua đêm đảm bảo hoặc do cá nhân giao đến. Nếu lời tuyên bố được chuyển bằng dịch vụ qua đêm vào ngày hết hạn, thì hồ sơ này được xem là đúng thời hạ. Nếu báo cáo được fax đến văn phòng chúng tôi vào hạn chót, bản gốc phải được gửi đến chúng tôi trong vòng 24 giờ để được xem là đúng thời hạn.

 


Thời Điểm Báo Cáo Nào sẽ Đượ Bao Gồm trong Mẫu 470?

Mẫu 470 được lập hồ sơ một lần cho mỗi năm dương lịch và bao gồm cho cả năm. Khi quý vị lập hồ sơ cho Mẫu 470 thì mẫu này bao gồm năm bầu cử với Tuyên Bố Tranh Cử của quý vị, hoặc vào hoặc trước hạn chót của tuyên bố trước bầu cử lần thứ nhất, nếu quý vị không lập thêm bất kỳ bản tường trình công bố vận động tài chính, miễn là tổng số tiền nhận được hoặc tổng chi phí không nhiều hơn $1,999.99.

 


Tôi là một Người Đang Giữ Chức Vụ và Không Có Ban Vận Động Tranh Cử. Hạn Chót để Lập Hồ Sơ cho Mẫu 470 là Khi Nào?

Hạn chót để nộp Mẫu 470 là Ngày 31 Tháng Bảy mỗi năm.

 


Tôi là một Người Đang Giữ Chức Vụ Nhưng Tôi Đã Đóng Ban Vận Động vào Tháng Ba Năm Nay. Tôi Có Thể Lập Hồ Sơ Mẫu 470 cho Bản Tường Trình Có Hạn Chót vào Ngày 31 Tháng Bảy Không?

Không. Bởi vì quý vị đã mở một ban tranh cử trong năm dương lịch, quý vị phải tiếp tục lập hồ sơ Mẫu 460 như là một người đang giữ chức vụ cho thời gian còn lại của năm dương lịch. Mẫu 470 có thể được lập hồ sơ cho năm dương lịch kế tiếp nếu quý vị không có, hoặc không có ý định có, một ban vận động tranh cử cho toàn bộ năm dương lịch đó.