Nhảy đến nội dung

Những Phiếu Bầu Còn Lại để Đếm

Phiếu bầu trong các cuộc bầu cử sẽ được chia ra thành nhiều gói nhỏ để đếm. Các ví dụ chi tiết sau cho thấy độ phức tạp và chi tiết của việc đếm các phiếu bầu sau cùng - điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng mỗi phiếu bầu sẽ được đếm và bao gồm trong tổng số phiếu bầu sau cùng.

PHIẾU BẦU BỊ HƯ HẠI
Phiếu bầu bị hư hại là các phiếu bầu trên giấy nơi mà mã vạch bị hỏng theo cách nào đó, làm cho phiếu bầu không được máy quét nhận dạng. Các ví dụ bao gồm bị rách, có dấu mực, dính các chất liệu khác (chẳng hạn như vệt bẩn từ thực phẩm, bị làm mờ đi, v.v.), hoặc chính mã vạch bị phai màu. Mỗi phiếu bầu này sẽ được sao chụp lại bằng tay để có một phiếu bầu mới trên giấy.

PHIẾU BẦU CHƯA QUA MÁY QUÉT
Một phiếu bầu chưa qua máy quét là phiếu bầu chưa được máy quét thành công lần đầu tiên. Các nguyên nhân cho điều này bao gồm các vấn đề trong mã vạch hoặc bị lỗi khi đưa vào máy quét. Mỗi một phiếu bầu của loại này phải được xác định trong toàn bộ gói phiếu bầu đã qua máy quét (như là mò kim đáy bể). Một khi tìm thấy, chúng tôi phải cố gắng quét phiếu bầu này lần thứ hai và nếu vẫn không quét được thì chúng tôi phải sao chụp lại bằng tay.

PHIẾU BẦU THẤT LẠC
Một phiếu bầu bị thất lạc là một phiếu bầu được gửi lại không đầy đủ (ví dụ, chỉ có một trang của phiếu bầu gồm 2 trang). Các phiếu bầu này không được quét trong giai đoạn quét phiếu bầu ban đầu - chúng tôi phải chờ để xem cử tri có gửi lại trang thứ hai không. Sau Đêm Bầu Cử chúng tôi sẽ xác định bất kỳ phiếu bầu thất lạc nào và tìm phần còn lại trong tất cả các phiếu bầu đã được qua máy quét. Phiếu bầu thất lạc khi đó sẽ được quét để đếm phiếu bầu đó trong thực tế.