Nhảy đến nội dung
Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử của Quận Orange: Môi Trường Lý Tưởng Để Thử Nghiệm Sự Bỏ Phiếu An Toàn

 Là mô hình đầu tiên theo hình thức này ở Hoa Kỳ, Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử sẽ hỗ trợ cho việc bỏ phiếu và truyền thông đến cử tri cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 và các cuộc bầu cử trong tương lai.

SANTA ANA, CA – 30 Tháng Bảy, 2020 – Sở Ghi Danh Cử Tri thông báo khai trương Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử rộng 1,125 foot vuông. Là một bản sao cố định, đầy đủ chức năng của một địa điểm bỏ phiếu trực tiếp, Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử được xây dựng để phục vụ nhiều mục đích, như các thủ tục và quy trình thử nghiệm, huấn luyện nhân viên bầu cử, truyền thông đến công chúng nói chung và hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu trong một môi trường được kiểm soát. Việc hoàn thành kịp thời mô hình này cho phép Sở Ghi Danh Cử Tri thử nghiệm các quy trình mới và những thay đổi khác đối với các hoạt động cần thiết hiện tại cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 vì vấn đề đại dịch COVID-19.

Trong tháng đầu tiên, Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử đã phục vụ như là một nơi thử nghiệm để xác định tác động của việc giãn cách thể chất và các quy trình làm sạch và khử trùng đúng cách trong thời gian chờ đợi của các cử tri. Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử cũng sẽ được thực hành và trải nghiệm thực tế trong một môi trường Trung Tâm Bầu Cử trước khi bước vào một Trung Tâm Bầu Cử thực tế.

Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử cũng phục vụ nhu cầu tham quan căn cứ vào việc đặt hẹn; sự phòng ngừa về an toàn và sức khỏe cộng đồng sẽ được yêu cầu để đảm bảo cho các buổi viếng thăm được an toàn tại trụ sở. Để xem hình ảnh của Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử, vui lòng truy cập Thư Viện Hình Ảnh Bầu Cử của Sở Ghi Danh Cử Tri. Để xem hình ảnh của Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử, vui lòng truy cập Thư Viện Hình Ảnh Bầu Cử của Sở Ghi Danh Cử Tri.

Trích lời ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri:

"Với COVID-19, điều quan trọng hơn bao giờ hết là có một môi trường thử nghiệm như Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi để vận hành các mô phỏng thử nghiệm và huấn luyện các nhân viên phụ trách bầu cử để đảm bảo cuộc bầu cử được an toàn, bảo đảm và truy cập dễ dàng. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả cử tri đến Trung Tâm Bầu Cử có một trải nghiệm tích cực để đề cao sức khỏe và sự an toàn ”

Tất cả các cử tri sẽ nhận được một phiếu bầu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 - cho phép họ bầu phiếu an toàn tại nhà - và tất cả các cử tri có thể kiểm tra việc ghi danh của họ, ghi danh lại và ghi danh để bỏ phiếu tại ocvote.com.

Cho các chuyến tham quan Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử, hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 714-567-7600 hoặc gửi email đến [email protected].

Để xem hình ảnh của Mô Hình Mẫu Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập Thư Viện Hình Ảnh Bầu Cử.

 

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.