Phân Bổ Lại Khu Vực Là Gì?

Để có được một sự cập nhật số liệu về dân số của quốc gia, Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu một cuộc điều tra dân số liên bang mỗi mười năm. California sử dụng dữ liệu điều tra dân số đó để vẽ lại các khu vực của Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, và Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang dựa trên những thay đổi dân số. Ủy Ban Người Dân California về Việc Phân Bổ Lại (CCRC) độc lập sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại các ranh giới khu vực của Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, và Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang.

Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ cung cấp các bản đồ CCRC mới cho Hội Đồng Lập Pháp Tiểu Bang California và 58 quận của California là những quận sẽ vẽ lại các khu bầu cử trong các ranh giới khu vực mới và ấn định các cử tri đến các khu bầu cử đã được cập nhật. Tại Quận Orange, Hội Đồng Giám Sát chịu trách nhiệm vẽ các khu vực giám sát.

.

Các Khu Vực Thay Đổi trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022

Mỗi cử tri ở Quận Orange sẽ có một hoặc nhiều khu vực mới trên phiếu bầu của họ trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022. Căn cứ vào Hiến Pháp Tiểu Bang California, CCRC được yêu cầu đánh số lại tất cả các khu vực của Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, và Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang một cách liên tục từ biên giới phía bắc với Oregon đến biên giới phía nam với Mexico. Dưới đây là biểu đồ cho thấy có bao nhiêu cử tri ở Quận Orange bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đối với các ranh giới khu vực mới được thông qua sau Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020. Biểu đồ hiển thị tỷ lệ phần trăm các cử tri có số khu vực mới cho mỗi loại cuộc tranh cử. 

 

Tìm Kiếm Các Viên Chức Dân Cử của Tôi

Sử dụng công cụ tra cứu cử tri của chúng tôi, quý vị có thể xem các khu vực hiện tại và các viên chức dân cử của quý vị. Quý vị sẽ thấy các khu vực hiện tại của quý vị, bao gồm các khu vực mới được chỉ định cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022. 

Xin lưu ý: Các khu vực mới được chỉ định của quý vị cho các cuộc tranh cử Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang không hiển thị những người đương nhiệm vì các cuộc bầu cử để bổ sung các chức vụ này sẽ diễn ra vào năm 2022. 

 

Tìm Kiếm Khu Vực của Tôi

Sử dụng bản đồ tương tác này để tìm các khu vực mà quý vị cư trú. Quý vị có thể nhập địa chỉ, hoặc sử dụng bản đồ tương tác để xác định vị trí các khu vực mới được thông qua cho Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang, and Hội Đồng Giám Sát Quận. 

Các Bản Đồ Có Sẵn để Tải Xuống hoặc Mua

Các bản đồ có sẵn để tải xuống bằng cách sử dụng các đường dẫn dưới đây, và các bản đồ được in sẵn có thể được đặt hàng tại trang mạng của chúng tôi. Các bản đồ này hiển thị các ranh giới khu vực đã vẽ mới.

Các Bản Đồ Có Thể Tải Xuống

Các Bản đồ ở định dạng .pdf có sẵn miễn phí để tải xuống bằng cách sử dụng hệ thống tương tác mới của chúng tôi. Chỉ cần chọn khu vực mà quý vị cần bản đồ từ danh sách liệt kê, và bản đồ sẽ được cung cấp cho quý vị để tải xuống. Các ranh giới mới cho Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang và Hội Đồng Giám Sát Quận sẽ có bắt đầu từ Ngày 15 Tháng Một, 2022. Truy cập hệ thống bản đồ có thể tải xuống.

Bản Đồ Điện Tử

Các tập định dạng bản đồ và các PDF chỉ có các ranh giới khu vực bắt đầu có từ Ngày 15 Tháng Một, 2022. Các tập định dạng bản đồ và các PDF có các ranh giới khu bầu cử và khu vực sẽ có trong hoặc khoảng Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Để yêu cầu các tập định dạng bản đồ và PDF tùy chỉnh, quý vị có thể sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.  Yêu cầu bản đồ đặt làm bằng cách sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.

Bản Đồ Được In Sẵn

Những bản đồ theo mẫu, in sẵn có sẵn với một mức phí thấp. Quý vị có thể tùy chỉnh bản đồ của quý vị và hoàn tất đơn đặt hàng trực tuyến tại ocvote.com/mapping . Những bản đồ in sẵn có thể được gửi đi bằng thư, hoặc được nhận tại văn phòng của chúng tôi. Vui lòng chờ hai ngày làm việc đối với những đơn đặt hàng bản đồ in sẵn để đáp ứng. Những bản đồ in sẵn với những ranh giới khu vực sẽ có sẵn từ Ngày 3 Tháng Hai, 2022. Những bản đồ in sẵn với những ranh giới khu vực và khu bầu cử sẽ có sẵn từ Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Yêu cầu về những bản đồ được tùy chỉnh bằng cách sử dụng công cụ đặt hàng bản đồ của chúng tôi.

Những câu hỏi thường gặp

 

Vẫn có thêm câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp quý vị. Xem danh sách câu hỏi mở rộng thêm bằng cách bấm vào nút Đọc Thêm.


Những Câu Hỏi Thông Thường

  • Sự Phân Chia Lại Ghế Quốc Hội là gì?
  • Sự khác nhau giữa Phân Chia Lại Ghế Quốc Hội và Phân Bổ Lại Khu Vực là gì?
  • Tại sao Sự Phân Bổ Lại Khu Vực và Phân Chia Lại Ghế Quốc Hội là quan trọng?
  • Tại sao Sự Phân Bổ Lại Khu Vực bị trì hoãn?