Nhảy đến nội dung

Quan Sát Bầu Cử

Trong thời gian bầu cử quan trọng, thông tin cập nhật liên quan đến quan sát bầu cử ở Quận Orange có thể được tìm thấy trên trang này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch trình, hướng dẫn quan sát, và phát trực tiếp các hoạt động bầu cử khác nhau. Quý vị cũng có thể báo cáo khi có vấn đề đến văn phòng của chúng tôi. Vui lòng sớm kiểm tra lại để có thêm thông tin về việc quan sát, bao gồm lịch trình, sổ tay quan sát viên, và nhiều hơn nữa. 

Vui lòng lưu ý : Cuộc Bầu Cử Thành Phố  Đặc Biệt Thành Phố Anaheim gồm có một số lượng nhỏ các khu bầu cử; vì thế, các hoạt động đếm phiếu bầu sẽ không diễn ra thường xuyên như cuộc bầu cử khắp quận. Nếu quý vị có quan tâm về quan sát, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi cho văn phòng chúng tôi để xác định khi nào các hoạt động có thể quan sát được có thể diễn ra.