Thí Điểm Công Nghệ Theo Dõi Phiếu Bầu Bổ Sung Của Các Cuộc Bầu Cử Trong Quận Orange, CA

Công nghệ mới sẽ cho phép cử tri nhận được thông báo trạng thái phiếu bầu ngay lập tức khi một phiếu bầu được gửi vào thùng đựng phiếu

Giới thiệu về Máy Quét Thùng Đựng Phiếu Bầu

Máy quét của thùng đựng phiếu bầu được lắp đặt tại 9 địa điểm trên toàn Quận, và nó cung cấp một tùy chọn bổ sung cho cử tri quét phiếu bầu trước khi bỏ nó vào thùng đựng phiếu. Đây là một bước tùy chọn có sẵn cho cử tri và không ảnh hưởng đến việc phiếu bầu có được đếm hay không, và nó vẫn sẽ được theo dõi khi nhận được bởi văn phòng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng máy quét này, quý vị có thể thấy rằng nó đã được quét khi quý vị xem trạng thái theo dõi phiếu bầu của mình trên trang web của chúng tôi ocvote.gov/verify . Ngoài ra, nếu quý vị đăng ký dịch vụ OC Ballot Express của Quận Orange, quý vị sẽ nhận được một tin nhắn hoặc email ngay sau khi phong bì của quý vị được quét. Quận Orange đang thí điểm công nghệ này cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022 chỉ cho mục đích đánh giá. 

Cách Sử Dụng Máy Quét Thùng Đựng Phiếu

OC Ballot Express

Theo dõi lá phiếu của quý vị từ đầu đến cuối. Sử dụng Ballot Express, quý vị có thể xem trạng thái phiếu bầu của mình thông qua toàn bộ quá trình gửi bưu điện và xem trạng thái phiếu bầu gửi trả lại của quý vị. Quý vị cũng có thể đăng ký cập nhật thông qua tin nhắn và email.

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 

Vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để trợ giúp cho quý vị. Hãy xem danh sách Câu hỏi thường gặp mở rộng của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút Đọc Thêm.