Nhảy đến nội dung

Thông Tin Ghi Danh Cử Tri

Ghi Danh để Bầu Cử
Nếu quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu, chào mừng quý vị đến với bầu cử trong Quận Orange!  Việc ghi danh bầu cử chỉ mất vài phút và cho phép quý vị tham gia vào một trong những quyền quan trọng nhất mà chúng ta có được - quyền lên tiếng của chúng ta. Hãy chắc chắn rằng tiếng nói của quý vị được lắng nghe và ghi danh hôm nay!
Hãy ghi danh bỏ phiếu bây giờ ►


Xác Nhận Việc Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị
Điều quan trong là đảm bảo rằng quý vị đã ghi danh trước một cuộc bầu cử. Thêm vào đó, quý vị sẽ có thể xác nhận rằng thông tin mà quý vị đã cung cấp được cập nhật cho đến thời điểm hiện tại.  Chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số chi tiết để xác định thông tin cá nhân của quý vị và rồi quý vị sẽ truy cập vào thông tin của mình.
Xác nhận thông tin ghi danh cử tri của quý vị ►


Cập Nhật Thông Tin Ghi Danh của Quý Vị
Điều không may là hầu hết mọi người khi đổi chỗ ở sẽ thông báo cho ngân hàng, công ty cho vay khi mua xe, gia đình và bạn bè - ngay cả việc mua tạp chí dài hạn trước khi thay đổi việc ghi danh cử tri của họ. Quý vị có thể giúp cập nhật danh sách cử tri của chúng tôi bằng cách dành vài phút để thông báo cho chúng tôi biết về các thay đổi trong cuộc sống của quý vị.
Tìm hiểu thêm về cập nhật việc ghi danh cử tri của quý vị ►


Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc Ghi Danh Cử Tri
Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ các câu hỏi và câu trả lời có liên quan đến việc bỏ phiếu của quý vị.  Chúng tôi đã cải thiện trải nghiệm của cử tri bằng cách xây dựng một cơ sở kiến thức về bầu cử – đặt một câu hỏi, có một câu trả lời.
Hãy xem các câu hỏi thường gặp ►