Nhảy đến nội dung
Việc Sử Dụng các Thùng Đựng Phiếu Bầu Chính Thức của Quận

Nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức - việc thu nhận phiếu bầu của bên thứ ba thì được cho phép, nhưng cử tri phải chỉ định một người khác thay mặt cho họ để gửi trả phiếu bầu.

SANTA ANA – Ngày 12 Tháng Mười, 2020 – Gần đây có những báo cáo về việc các nhóm quảng bá về những thùng đựng phiếu bầu không chính thức là các thùng đựng phiếu không có liên quan đến các cuộc bầu cử của Quận Orange, CA. Trong một số trường hợp, họ quảng bá những thùng đựng phiếu này là "chính thức" hoặc "bảo mật.” Luật tiểu bang nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức, không được cho phép.

Các cử tri muốn gửi trả phiếu bầu của họ chỉ nên sử dụng những thùng đựng phiếu bầu chính thức của quận. Các thùng đựng phiếu bầu chính thức rất dễ nhận diện, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật, và có in hình biểu tượng Bầu Cử chính thức của Quận Orange và con dấu của Quận Orange. 

Trích lời ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri:
“Một trong những vai trò quan trọng của tôi là giám đốc điều hành bầu cử chính thức của Quận Orange là cung cấp các sự lựa chọn cho cử tri – trên thực tế thì hàng chục nghìn cử tri đã tận dụng các thùng đựng phiếu bầu của chúng tôi trong những ngày gần đây.” Ông nói tiếp, “Điều quan trọng cho các nhóm, hoặc các cá nhân, là họ phải hiểu rằng cố tình quảng bá hoặc lắp đặt các thùng đựng phiếu bầu không chính thức là vi phạm pháp luật của tiểu bang. Các cử tri có thể liên hệ với văn phòng của tôi ở số 714-567-7600 để báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào.”

Địa điểm của các thùng đựng phiếu bầu chính thức của Quận Orange có thể được tìm thấy tại ocvote.com/options.

Các mẹo vặt cho Cử Tri:

Để xem hình ảnh của một thùng đựng phiếu bầu chính thức của Quận Orange hãy bấm vào đây.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.