Nhảy đến nội dung

Voter Registration Deadline is Monday, May 23rd

Voter Registration Deadline is Monday, May 23rd

If existing voters wish to change their party registration they have until Monday


SANTA ANA, CA – The deadline to register to vote in the June 7, 2016 Presidential Primary Election is Monday, May 23, 2016.  Online voter registration is available, which allows new voters to complete the entire process online at ocvote.gov/registration.  Paper registration forms can be obtained at the Registrar of Voters, post offices, libraries and city halls.

“Orange County has had nearly 70,000 new registrations since January," said Neal Kelley, Registrar of Voters. “This is exciting, but we want to ensure that everyone that wishes to participate is given the opportunity to do so", he continued.

WHEN: Deadline is Monday, May 23, 2016 at 11:59 p.m.
Citizens that wish to register or vote at the Registrar of Voters during normal business hours (8:00 a.m. to 5:00 p.m.) may do so in their lobby.  Online registration is open until 11:59 p.m.

WHERE: 1300 South Grand Avenue , Bldg. C Santa Ana, California Corner of Grand Avenue and McFadden

HOW: Any eligible citizen may register to vote by visitng the Registrar of Voters office, or online at ocvote.gov/registration

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông: 
Bob Page
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.