Nhảy đến nội dung

Cử Tri Bỏ Phiếu Lần Đầu Tiên

Điều quan trọng là phải lưu ý về tất cả các tiêu chuẩn trước khi ghi danh để bỏ phiếu. Nếu quý vị ghi danh trực tuyến hoặc qua thư, quý vị có thể phải trình ra giấy tờ nhận dạng khi quý vị bỏ phiếu lần đầu tiên. Luật liên bang quy định các loại giấy tờ nhận dạng được cho phép để chứng minh nơi cư trú.  Quý vị cũng có thể có các yêu cầu bổ sung nếu quý vị là một công dân mới ghi danh bỏ phiếu cho lần đầu tiên.

Nếu quý vị không cung cấp một trong các loại giấy tờ nhận dạng theo quy định vào lúc ghi danh, và quý vị bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử của liên bang (bầu cử tổng thống hoặc quốc hội) thì một nhân viên phòng phiếu sẽ yêu cầu quý vị xuất trình một trong những giấy tờ sau:

 • bằng lái xe hoặc chứng minh thư của bất kỳ tiểu bang nào;
 • hộ chiếu;
 • thẻ nhận dạng của nhân viên;
 • thẻ nhận dạng được cung cấp do việc thiết lập kinh doanh;
 • thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ;
 • chứng minh thư của quân đội;
 • chứng minh thư của sinh viên;
 • chứng minh thư của câu lạc bộ sức khỏe;
 • chứng minh thư của chương trình bảo hiểm; hoặc
 • chứng minh thư của chương trình hỗ trợ nhà ở.

Bất kỳ loại giấy tờ nào sau đây, quy định rằng giấy tờ có bao gồm tên và địa chỉ của người trình ra giấy tờ đó, và được ghi ngày kể từ ngày của cuộc tổng tuyển cử vừa rồi, trừ khi giấy tờ đó có tính chất là vĩnh viễn chẳng hạn như giấy tờ về ân xá hoặc giải ngũ, bao gồm:

 • hóa đơn dịch vụ tiện ích;
 • bảng kê của ngân hàng;
 • chi phiếu của nhà nước;
 • chi phiếu lương của nhà nước;
 • giấy tờ được cấp bởi một cơ quan chính quyền;
 • phiếu bầu mẫu hoặc tài liệu về bầu cử chính thức được phát hành bởi một cơ quan nhà nước có ghi ngày của cuộc bầu cử mà cá nhân đó đang cung cấp là bằng chứng của nơi cư ngụ hoặc giấy tờ nhận dạng;
 • thẻ thông báo cho cử tri được cung cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • chứng minh thư của chương trình hỗ trợ nhà ở được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • hợp đồng hoặc bản tường trình thuê được cung cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • chứng minh thư của sinh viên được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • bảng kê học phí hoặc hóa đơn được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • thẻ của chương trình bảo hiểm hoặc thẻ giảm giá mua thuốc được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • giấy chứng nhận giải ngũ, ân xá, hoặc các giấy tờ chính thức khác được cấp cho cá nhân đó bởi một cơ quan nhà nước liên quan đến phán quyết của một vụ án hình sự, cáo trạng, bản án, hoặc các vụ việc khác;
 • thẻ sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho người cao niên và thẻ giảm giá cho người khuyết tật được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • giấy tờ nhận dạng được cấp bởi các cơ quan phụ trách người khuyết tật của nhà nước;
 • giấy tờ nhận dạng được cung cập bởi cơ quan phụ trách nơi ở tạm của nhà nước và cơ quan nhà nước khác về các trụ sở là nơi ở tạm thời hoặc chuyển giao;
 • toa thuốc được cấp bởi một bác sĩ của nhà nước hoặc cơ quan chăm sóc sức khỏe khác của nhà nước;
 • bảng kê thuế nhà đất được cấp bởi một cơ quan nhà nước;
 • giấy đăng ký lưu hành xe được cấp bởi một cơ quan nhà nước; hoặc
 • giấy chứng nhận quyền sở hữu xe được cấp bởi một cơ quan nhà nước.