Nhảy đến nội dung
Có Hiệu Lực vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một lúc 4 giờ sáng: Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện) Đã Cấp ra đối với Khu Vực Bị Cháy Rừng

Do Cảnh Báo Sơ Tán (Tự Nguyện), Thư viện ở Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Do đó, Trung Tâm Bầu Cử được tổ chức tại Thư viện Canyons sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Cư dân có thể tìm danh sách các Trung Tâm Bầu Cử bằng cách truy cập vào ocvote.gov/votecenter.

Bấm vào đây để xem toàn bộ Thông Cáo Báo Chí của Quận Orange.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.