Nhảy đến nội dung
Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Shirley N. Weber Tham Gia Cùng Biện Lý Khu Quận Orange Todd Spitzer và Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page để Thảo Luận về Các Kế Hoạch Toàn Diện của Quận nhằm Bảo Vệ Cuộc Bầu Cử, Đem Lại Sự Minh Bạch

NGÀY:              Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Hai, 2024

THỜI GIAN:     10:30 sáng – Bắt Đầu Tham Quan Theo Hướng Dẫn (dự kiến 45 phút)
                         11:15 sáng – Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Shirley N. Weber, T.S., Biện Lý Khu Quận Orange Todd Spitzer, và Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Bob Page sẽ cung cấp những nhận xét ngắn gọn cho giới truyền thông

ĐỊA ĐIỂM:       1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705

Bàn đăng ký cơ quan truyền thông sẽ được bố trí bên ngoài cửa ra vào chính. Cơ quan truyền thông có thể bắt đầu đăng ký lúc 10 giờ sáng. Vui lòng dành đủ thời gian để kiểm tra an ninh.

SỰ VIỆC:        Với việc an ninh bầu cử và tính liêm chính tiếp tục là chủ đề được cử tri quan tâm chính, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange hoan nghênh giới truyền thông đến tham quan địa điểm để chứng minh cách mà các lá phiếu đã bầu được xử lý một cách an toàn từ thời điểm chúng được bầu cho đến khi kết quả bầu cử được chứng nhận. Tham gia cùng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page sẽ có Tổng Thư Ký Tiểu Bang Shirley N. Weber, T.S., và Biện Lý Khu Quận Orange Todd Spitzer người giám sát cuộc điều tra và truy tố gian lận bầu cử của Quận.

Các cơ quan truyền thông sẽ có một chuyến tham quan theo hướng dẫn của Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri và Tổng Thư Ký Tiểu Bang với các điểm dừng chân tại các khu vực để nêu bật các chức năng sau đây:  

  • Các hoạt động của Trung Tâm Bầu Cử
  • Việc thu phiếu bầu tại các thùng đựng phiếu bầu
  • Việc nhận phiếu bầu
  • Sự phân loại và trích xuất phiếu bầu
  • Sự so sánh chữ ký trên phiếu bầu
  • Sự Sao chép phiếu bầu 
  • Sự quét phiếu bầu
  • Phòng kiểm phiếu và đếm phiếu bầu

NGƯỜI DỰ:     Bob Page, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri – sẽ điều khiển cuộc họp báo truyền thông tại chỗ, sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn
                         Shirley N. Weber, T.S., Tổng Thư Ký Tiểu Bang California – nhận xét, sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn
                         Todd Spitzer, Biện Lý Khu Quận Orange – nhận xét, sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn


HÌNH ẢNH/
PHỎNG VẤN
ĐỘC LẬP:
       Có thể chụp ảnh và quay phim các hoạt động diễn ra trong chuyến tham quan theo hướng dẫn, nhưng không thể chụp hoặc xuất bản thông tin cá nhân của cử tri. Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của quý vị. 

Sẽ có một cơ hội cho các phương tiện truyền thông truyền hình thực hiện một cuộc phỏng vấn độc lập với Sở Ghi Danh Cử Tri, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, và Biện Lý Khu khi kết thúc chuyến tham quan có hướng dẫn.

 

 

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.