Nhảy đến nội dung

Về Dịch Vụ Đồ Họa & In Ấn

Với việc điều hành hoạt động được tái cấu trúc mới, đội ngũ nhân viên và công nghệ tiên tiến hàng đầu, Cơ Quan Dịch Vụ & In Ấn OC (OC P&G) được đưa vào vị trí với năng lực mới và được nâng cấp để hoàn tất toàn bộ các nhu cầu về đồ họa và in ấn mà cơ quan của quý vị cần cũng như cho khách hàng của quý vị.

Dịch vụ mới được mở rộng cung cấp việc in ấn bốn màu tốc độ cao với dữ liệu khác nhau, biển quảng cáo định dạng rộng, biểu ngữ, và bảng hiệu, sản phẩm sách in bốn màu theo dữ liệu khác nhau, cũng như các dịch vụ gửi thư tức thì toàn diện, kết hợp với sự cam kết về dịch vụ khách hàng, làm trọn vẹn các năng lực có quy mô lớn và được thiết lập tốt. Với trang mạng mới được triển khai, để đặt các đơn hàng mới hoặc lặp lại các đơn hàng trước đây với OC P&C sẽ vô cùng dễ dàng.

Hãy đến tham quan, xem bản mẫu, báo giá hoặc chỉ cần gọi chúng tôi hoặc gửi email để đặt hàng của quý vị hôm nay.


 

Giờ Làm Việc

Giờ làm việc cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi:

Thứ Hai-Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều PST

Địa chỉ của chúng tôi:

Dịch Vụ Đồ Họa và In Ấn OC
1300 S Grand Ave, Bldg A
Santa Ana, CA 92705


Liên lạc với chúng tôi qua Điện Thoại

714-567-7444


 

Dịch Vụ

Danh Thiếp

  • Dễ dàng đặt in danh thiếp qua trực tuyến dựa vào mẫu được thiết kế riêng của cơ quan quý vị

In Theo Dữ Liệu Khác Nhau và Gửi Thư

  • Kỹ thuật in ấn mới kỹ thuật số web tốc độ cao sản xuất ra các sản phẩm in bảo mật và được cá nhân hóa

Mẫu NCR

  • OC P&G sản xuất hàng triệu mẫu NCR 2 đến 4 phần được thiết kế theo yêu cầu hằng năm

Sản Phẩm In Trọn Gói Phức Tạp

  • Có khả năng sản xuất tất cả các loại tài liệu in ấn bắt buộc của cơ quan, bản gấp và theo tập được bấm ghim

Biển Quảng Cáo/Biểu Ngữ & Bảng Hiệu

  • Máy in mới theo định dạng lớn cung cấp các sản phẩm in chất lượng cao cũng như chịu được thời tiết

Sao Chụp & Thiết Kế

  • Quét, làm bản sao, thiết kế đồ họa, bố trí, và các dịch vụ chế bản có sẵn

Dịch Vụ Gửi Thư

  • Dịch vụ gửi thư mới; lọc dữ liệu và phân loại trước, đưa vào bao thư và dán kín

 

Giao Hàng & Đặt Hàng Trước

Chúng tôi có sẵn cả dịch vụ giao hàng hoặc đặt hàng trước để thuận tiện cho quý vị. Cả hai sự lựa chọn cung cấp một giải pháp kinh tế cho các nhu cầu kinh doanh của quý vị. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan của quý vị và chính quyền thành phố để phát triển một giải pháp toàn diện đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của cơ quan và khách hàng của quý vị.