Nhảy đến nội dung

Đặt Hàng In Ấn

Đặt hàng với Dịch Vụ In và Đồ Họa OC rất dễ dàng. 

Đây có phải là đơn hàng lặp lại không? 
Nếu đây là một đơn hàng lặp lại, quý vị chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin của quý vị, chọn đơn hàng trước đây, sử dụng chức năng “đặt hàng lại”, và cập nhật số lượng. 
Truy cập vào cổng thông tin của tôi ►

Đây có phải là một đơn hàng theo yêu cầu hoặc đơn hàng mới không? 
Quý vị có thể gửi yêu cầu bằng mẫu yêu cầu đơn giản của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có báo giá cho quý vị trong vòng 24 giờ. Sau đó quý vị có thể chấp thuận bảng báo giá theo đường dẫn được cung cấp trong bảng báo giá, hoặc trả lời email. 
Gửi một yêu cầu in ấn bằng mẫu đặt hàng đơn giản của chúng tôi ►

Quý vị cần hỗ trợ ngay lập tức?
Nếu quý vị cần hỗ trợ ngay lập tức cho một đơn hàng đang thực hiện hoặc cần báo giá ngay lập tức, vui lòng gọi cho văn phòng chúng tôi ở số 714-567-7414 hoặc truy cập trang thông tin liên lạc của chúng tôi. 
Liên lạc với văn phòng chúng tôi ►