Nhảy đến nội dung

Các Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử

Ngày 25 Tháng Năm - Ngày 31 Tháng Năm, Thứ Bảy đến Thứ Sáu 8 giờ sáng-5 giờ chiều
 Ngày 1 Tháng Sáu - Ngày 3 Tháng Sáu, Thứ Bảy đến Thứ Hai 8 giờ sáng-8 giờ tối

Ngày 4 Tháng Sáu, Thứ Ba 7 giờ sáng-8 giờ tối

Xem Giờ Đợi ở Trung Tâm Bầu Cử

Hiển thị tất cả các địa điểm trong một trang
 

 

ANAHEIM

Địa Điểm Mở Cửa Vào Địa Chỉ Thông Tin Chỉ Dẫn Đường
Trung Tâm Downtown Anaheim Youth Ngày 25 Tháng Năm 225 S Philadelphia St Lối vào gần Broadway, Đậu xe trong Structure

SANTA ANA

Địa Điểm Mở Cửa Vào Địa Chỉ Thông Tin Chỉ Dẫn Đường
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Ngày 25 Tháng Năm 1300 S Grand Ave, Bldg C Phía Tây Nam Góc Đường McFadden Ave