Nhảy đến nội dung

Địa Điểm Các Trung Tâm Bầu Cử

Địa Điểm Các Trung Tâm Bầu Cử
Ngày 28 Tháng 5 - Ngày 3 Tháng 6,
8 giờ sáng-5 giờ chiều
Ngày 4 - Ngày 6 Tháng 6,
8 giờ sáng-8 giờ tối
Ngày 7 Tháng 6,
7 giờ sáng-8 giờ tối
Tất cả các vị trí của Trung Tâm Bầu Cử đều đáp ứng các yêu cầu dễ dàng sử dụng trừ khi có ghi chú khác.
* Có sự lựa chọn lái xe qua để gửi trả phiếu bầu 
ALISO VIEJO
Thư Viện Chi Nhánh Aliso Viejo*
Mở Cửa 28 Tháng 5
1 Journey
Góc đường Pacific Park Dr
Trung Tâm Cộng Đồng Iglesia Park
Mở Cửa 4 Tháng 6
24671 Via Iglesia
Lối vào gần đường Calle Cortez
Đại Học Soka University of America, Founders Hall
Mở Cửa 4 Tháng 6
1 University Dr
Nằm gần Wood Canyon Dr (Đậu xe ở Bãi A)
ANAHEIM
Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Downtown Anaheim
Mở Cửa 28 Tháng 5
225 S Philadelphia St
Lối vào ở Center St, Phía Đông của Anaheim Blvd
Trung Tâm Cộng Đồng East Anaheim
Mở Cửa 28 Tháng 5
8201 E Santa Ana Canyon Rd
Phía Tây của Weir Canyon Rd
Trung Tâm Thanh Thiếu Niên West Anaheim*
Mở Cửa 28 Tháng 5
320 S Beach Blvd
Nằm giữa Lincoln Ave & Orange Ave
Học Khu Tiểu Học Anaheim*
Mở Cửa 4 Tháng 6
1001 S East St
Nằm giữa Vermont Ave & Ball Rd
Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim
Mở Cửa 4 Tháng 6
501 N Crescent Way
Nằm giữa Brookhurst St & Lincoln Ave
Nhà Thờ Anaheim United Methodist
Mở Cửa 4 Tháng 6
1000 S State College Blvd
Góc đường E Wagner Ave
Trung Tâm Cộng Đồng Brookhurst
Mở Cửa 4 Tháng 6
2271 W Crescent Ave
Nằm giữa Brookhurst St & Gilbert St
Thư Viện Chi Nhánh Canyon Hills*
Mở Cửa 4 Tháng 6
400 S Scout Trl
Nằm gần Nohl Ranch Rd
Nhà Thờ Thành Phố
Mở Cửa 4 Tháng 6
701 W Broadway
Nằm giữa Harbor Blvd & West St
Thư Viện Chi Nhánh Haskett
Mở Cửa 4 Tháng 6
2650 W Broadway
Nằm giữa Magnolia Ave & Dale Ave
Key Campus
Mở Cửa 4 Tháng 6
2000 W Ball Rd
Nằm giữa Brookhurst St & Euclid St
Trung Tâm Dịch Vụ Gia Đình Ponderosa Park
Mở Cửa 4 Tháng 6
320 E Orangewood Ave
Nằm giữa Haster St & Lewis St
Tòa Nhà Học Khu Savanna
Mở Cửa 4 Tháng 6
1330 S Knott Ave
Nằm giữa Ball Rd & Cerritos Ave
Nhà Thờ Công Giáo St. Anthony Mary Claret
Mở Cửa 4 Tháng 6
1450 E La Palma Ave
Nằm giữa State College Blvd & East St
The Salvation Army Anaheim Red Shield
Mở Cửa 4 Tháng 6
1515 W North St
Góc đường N Loara St
West Coast Islamic Society
Mở Cửa 4 Tháng 6
1717 S Brookhurst St
Nằm giữa Katella Ave & Cerritos Ave
Nhà Thờ Zion Lutheran
Mở Cửa 4 Tháng 6
222 N East St
Nằm giữa Lincoln Ave & Sycamore St
BREA
Trung Tâm Văn Hóa và Hành Chính Brea
Mở Cửa 28 Tháng 5
1 Civic Center Cir
Nằm gần E Birch St
Trung Tâm Cộng Đồng Brea
Mở Cửa 4 Tháng 6
695 Madison Way
Nằm giữa Randolph Ave & Poplar Ave
Trung Tâm Mua Sắm Brea Plaza #439
Mở Cửa 4 Tháng 6
439 S Associated Rd
Kế bên Starbucks & DSW Store
BUENA PARK
Trung Tâm Cộng Đồng Buena Park*
Mở Cửa 28 Tháng 5
6688 Beach Blvd
Đằng sau Tòa Thị Chính, Trên Pinchot Ct
Thư Viện Khu Vực Buena Park, Tầng dưới
Mở Cửa 4 Tháng 6
7150 La Palma Ave
Nằm giữa Knott Ave & Western Ave
Nhà Thờ Guidestone
Mở Cửa 4 Tháng 6
5600 Crescent Ave
Nằm giữa Walker St & Valley View St
Hampton Inn & Suites Buena Park
Mở Cửa 4 Tháng 6
7307 Artesia Blvd
Nằm giữa Beach Blvd & 5 FWY
Nhà Thờ Messiah Lutheran
Mở Cửa 4 Tháng 6
6625 Dale St
Nằm giữa Whitaker St & Orangethorpe Ave
COSTA MESA
Trung Tâm Người Cao Niên Costa Mesa*
Mở Cửa 28 Tháng 5
695 W 19th St
Góc đường Pomona Ave
Trung Tâm Cộng Đồng Balearic
Mở Cửa 4 Tháng 6
1975 Balearic Dr
Nằm gần Shantar Dr, N of Adams Ave
Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Coast
Mở Cửa 4 Tháng 6
1370 Adams Ave
Nằm giữa Harbor Blvd & Fairview Rd
Tòa Thị Chính Costa Mesa*
Mở Cửa 4 Tháng 6
77 Fair Dr
Nằm giữa Newport Blvd & Vanguard Way
Trung Tâm Cộng Đồng Norma Hertzog
Mở Cửa 4 Tháng 6
1845 Park Ave
Nằm giữa 18th St & 19th St
Đại Học Sofia
Mở Cửa 4 Tháng 6
3333 Harbor Blvd
Lối vào gần đường Law Court
CYPRESS
Trung Tâm Cộng Đồng Cypress
Mở Cửa 28 Tháng 5
5700 Orange Ave
Nằm giữa Valley View St & Walker St
Cao Đẳng Cộng Đồng Cypress, Theater Arts*
Mở Cửa 4 Tháng 6
9200 Valley View St
Lối vào tại Valley View St ((Đậu xe ở bãi số 1)
Trung Tâm Người Cao Niên Cypress
Mở Cửa 4 Tháng 6
9031 Grindlay St
Nằm gần Lincoln Ave
DANA POINT
Trung Tâm Cộng Đồng Dana Point*
Mở Cửa 28 Tháng 5
34052 Del Obispo St
Nằm giữa PCH & Stonehill Dr
Thư Viện Chi Nhánh Dana Point
Mở Cửa 4 Tháng 6
33841 Niguel Rd
Nằm giữa PCH & Stonehill Dr
Trung Tâm OC Sailing & Events
Mở Cửa 4 Tháng 6
34451 Ensenada Pl
Nằm gần Dana Point Harbor Dr
FOUNTAIN VALLEY
Freedom Hall tại Công Viên Mile Square*
Mở Cửa 28 Tháng 5
16801 Euclid St
Lối vào trên Ward & Edinger ((Đậu ở Bãi E)
Trung Tâm Giải Trí Fountain Valley
Mở Cửa 4 Tháng 6
16400 Brookhurst St
Nằm giữa Heil Ave & Edinger Ave
Học Khu Fountain Valley, Tầng 2
Mở Cửa 4 Tháng 6
10055 Slater Ave
Nằm giữa Brookhurst St & Ward St
The Center at Founders Village
Mở Cửa 4 Tháng 6
17967 Bushard St
Góc đường Talbert Ave
FULLERTON
CSUF Titan Student Union*
Mở Cửa 28 Tháng 5
800 N State College Blvd
tại Student Union Way (Dùng Khu Vực Bãi Đậu Xe)
Fullerton Public Library *
Mở Cửa 28 Tháng 5
353 W Commonwealth Ave
Nằm gần Library Ln
First Evangelical Free Church North Campus
Mở Cửa 4 Tháng 6
2904 Brea Blvd Ste 100
Nằm gần Rolling Hills Dr
Học Khu Hiệp Đoàn Trung Học Fullerton
Mở Cửa 4 Tháng 6
1051 W Bastanchury Rd
Nằm giữa Euclid St & Parks Rd
Tòa nhà Hoạt động Công viên Orangethorpe
Mở Cửa 4 Tháng 6
1414 S Brookhurst Rd
Góc đường W Roberta Ave
Sân Bảo Trì của Public Works
Mở Cửa 4 Tháng 6
1580 W Commonwealth Ave
Góc đường Basque Ave
Nhà Thờ St. Andrews Episcopal
Mở Cửa 4 Tháng 6
1231 E Chapman Ave
Nằm giữa Victoria Dr & Raymond Ave
GARDEN GROVE
Trung Tâm Thể Thao và Giải Trí Garden Grove
Mở Cửa 28 Tháng 5
13641 Deodara Dr
Nằm gần Westminster Blvd, E of Magnolia St
Công Viên West Haven*
Mở Cửa 28 Tháng 5
12252 West St
Nằm giữa Lampson Ave & Chapman Ave
Assistance League of Garden Grove
Mở Cửa 4 Tháng 6
10932 Trask Ave
Nằm giữa Euclid St & Taft Ave
Trung Tâm Giáo Dục Chapman-Hettinga*
Mở Cửa 4 Tháng 6
11852 Knott St
Nằm giữa Chapman Ave & Orangewood Ave
Công Ty Sản Xuất Xi Măng CTS
Mở Cửa 4 Tháng 6
12442 Knott St
Nằm giữa Lampson Ave & Chapman Ave
Nhà quàn Dimond & Shannon
Mở Cửa 4 Tháng 6
10630 Chapman Ave
Nằm giữa Brookhurst St & Euclid St
Câu Lạc Bộ Garden Grove Host Lions
Mở Cửa 4 Tháng 6
9860 Larson Ave
Nằm gần Garden Grove Blvd & Kerry St
Trung tâm bảo trì GGUSD
Mở Cửa 4 Tháng 6
8211 Lampson Ave
Nằm giữa Beach Blvd & Dale St
Nhà Thờ Our Redeemer
Mở Cửa 4 Tháng 6
12301 Magnolia St
Nằm giữa Lampson Ave & Chapman Ave
HUNTINGTON BEACH
Trung Tâm Cộng Đồng Edison*
Mở Cửa 28 Tháng 5
21377 Magnolia St
Nằm giữa Hamilton Ave & Atlanta Ave
Thư Viện Trung Tâm Huntington Beach*
Mở Cửa 28 Tháng 5
7111 Talbert Ave
Nằm giữa Goldenwest St & Gothard St
Trung Tâm Cộng Đồng Murdy*
Mở Cửa 28 Tháng 5
7000 Norma Dr
Nằm gần Goldenwest St, S of Heil Ave
Phòng Gym và Hồ Bơi Thành Phố
Mở Cửa 4 Tháng 6
1600 Palm Ave
Nằm giữa 17th St & 14th St
Cao Đẳng Golden West - RCJTC
Mở Cửa 4 Tháng 6
15744 Goldenwest St
Tại Gothard St & Center Ave (Đậu Xe tại Bãi H)
Trung Tâm Hành Chính Huntington Beach,Tầng Dưới
Mở Cửa 4 Tháng 6
2000 Main St
Nằm giữa Yorktown Ave & Utica Ave
IAMAW District Lodge 725, Tầng 2
Mở Cửa 4 Tháng 6
5402 Bolsa Ave
Nằm giữa Bolsa Chica St & Springdale St
Thư Viện Chi Nhánh Main Street
Mở Cửa 4 Tháng 6
525 Main St
Góc đường 6th St
Văn Phòng Khu Vực Ocean View
Mở Cửa 4 Tháng 6
17200 Pinehurst Ln
Nằm giữa Slater Ave & Warner Ave
Nhà Thờ Resurrection
Mở Cửa 4 Tháng 6
9812 Hamilton Ave
Nằm giữa Bushard St & Brookhurst St
Nhà Thờ St. Wilfrid's Episcopal
Mở Cửa 4 Tháng 6
18631 Chapel Ln
Nằm gần Ellis Ave
Nhà Thờ Surf City
Mở Cửa 4 Tháng 6
2721 Delaware St
Góc đường 17th St
Nhà Thờ The Connection
Mở Cửa 4 Tháng 6
17581 Newland St
Nằm giữa Talbert Ave & Slater Ave
IRVINE
Tòa Thị Chính Irvine*
Mở Cửa 28 Tháng 5
1 Civic Center Plz
Góc đường Harvard Ave & Alton Pkwy
Trung Tâm Cộng Đồng Los Olivos
Mở Cửa 28 Tháng 5
101 Alfonso
Nằm gần Bake Pkwy, Phía Nam củ Irvine Center Dr
Trung Tâm Cộng Đồng Portola Springs
Mở Cửa 28 Tháng 5
900 Tomato Springs
Nằm gần Pearblossom & Portola Pkwy
Trung Tâm Giáo Dục Creekside
Mở Cửa 4 Tháng 6
3387 Barranca Pkwy
Nằm giữa Harvard Ave & Jamboree Rd
Công Viên Cộng Đồng Cypress
Mở Cửa 4 Tháng 6
255 Visions
Nằm giữa Jeffrey Rd & Bay Tree
Trung Tâm Cộng Đồng Deerfield
Mở Cửa 4 Tháng 6
55 Deerwood W
Nằm gần Irvine Center Dr
Trung Tâm Cộng Đồng Harvard
Mở Cửa 4 Tháng 6
14701 Harvard Ave
Nằm giữa Walnut Ave & Edinger Ave
Cao Đẳng Irvine Valley - Gym
Mở Cửa 4 Tháng 6
5500 Irvine Center Dr
Lối vào Irvine Center Dr (Park in Lot 9)
Trung Tâm Cộng Đồng Las Lomas*
Mở Cửa 4 Tháng 6
10 Federation Way
Nằm gần Turtle Ridge Dr
Trung Tâm Cộng Đồng Northwood*
Mở Cửa 4 Tháng 6
4531 Bryan Ave
Nằm giữa Yale Ave & Culver Dr
Trung Tâm Cộng Đồng Quail Hill*
Mở Cửa 4 Tháng 6
39 Shady Canyon Dr
Nằm gần Quail Hill Pkwy
Trung Tâm Newkirk Alumni của UCI
Mở Cửa 4 Tháng 6
450 Alumni Ct
Lối Vào gần Mesa Rd
Trung Tâm Cộng Đồng University
Mở Cửa 4 Tháng 6
1 Beech Tree Ln
Nằm giữa University Dr & Michelson Dr
Trung Tâm Cộng Đồng University Hills
Mở Cửa 4 Tháng 6
1083 California Ave
Góc đường Gabrielino Dr
Trung Tâm Huấn Luyện Westwood (IUSD)
Mở Cửa 4 Tháng 6
1 Liberty
Nằm gần Westwood
LA HABRA
Trung Tâm Cộng Đồng La Habra*
Mở Cửa 28 Tháng 5
101 W La Habra Blvd
Góc đường Euclid St
Học Khu Thành Phố La Habra
Mở Cửa 4 Tháng 6
500 N Walnut St
Nằm giữa La Habra Blvd & Whittier Blvd
Nhà Thờ La Habra United Methodist
Mở Cửa 4 Tháng 6
631 N Euclid St
Nằm giữa Whittier Blvd & La Habra Blvd
LA PALMA
Trung Tâm Cộng Đồng La Palma
Mở Cửa 28 Tháng 5
7821 Walker St
Nằm giữa La Palma Ave & Orangethorpe Ave
LADERA RANCH
Câu Lạc Bộ Oak Knoll Village
Mở Cửa 4 Tháng 6
28192 O'Neill Dr
Nằm gần Crown Valley Pkwy, W of Antonio Pkwy
LAGUNA BEACH
Trung Tâm Cộng Đồng Laguna Beach & Susi Q
Mở Cửa 28 Tháng 5
380 3rd St
Nằm giữa Forest Ave & Park Ave
Công Viên Lang
Mở Cửa 4 Tháng 6
21540 Wesley Dr
Nằm gần Coast Hwy, N of County Club Dr
LAGUNA HILLS
Trung Tâm Cộng Đồng Laguna Hills
Mở Cửa 28 Tháng 5
25555 Alicia Pkwy
Góc đường Paseo De Valencia
Tòa Thị Chính Laguna Hills
Mở Cửa 4 Tháng 6
24035 El Toro Rd
Phía Đông của Paseo de Valencia
Khu Thương Mại Moulton Parkway Plaza, Khu F
Mở Cửa 4 Tháng 6
23685 Moulton Pkwy, Ste F
Góc đường Santa Maria Ave
LAGUNA NIGUEL
Tòa Thị Chính Laguna Niguel
Mở Cửa 28 Tháng 5
30111 Crown Valley Pkwy
Góc đường Alicia Pkwy
First Church of Christ, Scientist
Mở Cửa 4 Tháng 6
29012 Aloma Ave
Nằm gần Golden Lantern
Trung Tâm Giải Trí Marina Hills
Mở Cửa 4 Tháng 6
31461 Parc Vista W
Nằm gần Marina Hills Dr
Trung Tâm Cộng Đồng và Người Cao Niên Sea Country*
Mở Cửa 4 Tháng 6
24602 Aliso Creek Rd
Góc đường Moulton Pkwy
LAGUNA WOODS
Tòa Thị Chính Laguna Woods
Mở Cửa 28 Tháng 5
24264 El Toro Rd
Nằm giữa Moulton Pkwy & Avenida Sevilla
LAKE FOREST
Câu Lạc Bộ Trung Tâm Người Cao Niên Lake Forest*
Mở Cửa 28 Tháng 5
100 Civic Center Dr
Nằm gần Bake Pkwy
Thư Viện Chi Nhánh El Toro*
Mở Cửa 4 Tháng 6
24672 Raymond Way
Nằm gần El Toro Rd
Thư Viện Foothill Ranch (Foothill Ranch)
Mở Cửa 4 Tháng 6
27002 Cabriole
Góc đường Rue De Fortuna & Bake Pkwy
Công Viên Thể Thao Lake Forest
Mở Cửa 4 Tháng 6
28000 Rancho Pkwy
Lối Vào trên Vista Ter, Off Lake Forest Dr
LOS ALAMITOS
Trung Tâm Cộng Đồng Los Alamitos
Mở Cửa 4 Tháng 6
10911 Oak St
Nằm gần Katella Ave, W of Los Alamitos Blvd
MIDWAY CITY
Trung Tâm Cộng Đồng Midway City
Mở Cửa 4 Tháng 6
14900 Park Ln
Nằm gần Washington Ave, E of Newland St
MISSION VIEJO
Tòa Thị Chính Mission Viejo*
Mở Cửa 28 Tháng 5
200 Civic Ctr
Góc đường Marguerite Pkwy & La Paz Rd
Hampton Inn & Suites Mission Viejo
Mở Cửa 4 Tháng 6
28682 Marguerite Pkwy
Nằm gần Avery Pkwy
Marketplace At Mission Foothills, Suite L2
Mở Cửa 4 Tháng 6
28715 Los Alisos Blvd
Nằm giữa Marguerite Pkwy & 241 Toll Rd
Nhà Thờ Mission Viejo Church of Christ
Mở Cửa 4 Tháng 6
26558 Marguerite Pkwy
Góc đường Felipe Rd
Trung Tâm Cộng Đồng & Người Cao Niên Norman P. Murray
Mở Cửa 4 Tháng 6
24932 Veterans Way
Nằm gần La Paz Rd, E of Marguerite
Orange County Islamic Foundation (OCIF)
Mở Cửa 4 Tháng 6
23581 Madero
Phía Bắc của Alicia Pkwy, E of Jeronimo Rd
Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley
Mở Cửa 4 Tháng 6
25631 Peter A. Hartman Way
Nằm gần Alisos Blvd & Jeronimo Rd
Nhà Thờ Shepherd of the Hills
Mở Cửa 4 Tháng 6
26001 Muirlands Blvd
Nằm gần La Paz Rd
NEWPORT BEACH
Trung Tâm Hành Chính Newport Beach
Mở Cửa 28 Tháng 5
100 Civic Center Dr
Nằm giữa MacArthur Blvd & Avocado Ave
Cao Đẳng Coastline
Mở Cửa 4 Tháng 6
1515 Monrovia Ave
Nằm giữa W 16th St & W 15th St
Trung tâm Cộng Đồng Marina Park, Tầng 2
Mở Cửa 4 Tháng 6
1600 W Balboa Blvd
Nằm giữa 15th St & 18th St
Trung tâm Cộng Đồng Newport Coast (Newport Coast) *
Mở Cửa 4 Tháng 6
6401 San Joaquin Hills Rd
Góc đường Newport Coast Dr
Trung Tâm Người Cao Niên OASIS (Corona Del Mar)
Mở Cửa 4 Tháng 6
801 Narcissus Ave
Góc đường Marguerite Ave & 5th Ave
Nhà Thờ St. Mark Presbyterian
Mở Cửa 4 Tháng 6
2200 San Joaquin Hills Rd
Góc đường MacArthur Blvd
ORANGE
Thư Viện Chi Nhánh El Modena
Mở Cửa 28 Tháng 5
380 S Hewes St
Nằm giữa Chapman & Fairhaven
Thư Viện Công Cộng Orange
Mở Cửa 28 Tháng 5
407 E Chapman Ave
Nằm giữa Glassell & Tustin
Đại Học Chapman - Argyros Forum
Mở Cửa 4 Tháng 6
386 N Center St
Nằm gần Walnut, Park In Lastinger Structure
Học Khu Thống Nhất Orange*
Mở Cửa 4 Tháng 6
1401 N Handy St
Lối Vào trên Katella Ave (use back lot)
Cao Đẳng Santiago Canyon - Gym
Mở Cửa 4 Tháng 6
8045 E Chapman Ave
Lối Vào trên Chapman Ave
Trung Tâm Thể Thao tại Công Viên Grijalva*
Mở Cửa 4 Tháng 6
368 N Prospect St
Nằm giữa Chapman Ave & Walnut Ave
Công Viên Tưởng Nhớ Steve Ambriz
Mở Cửa 4 Tháng 6
611 Riverbend Pkwy
Nằm gần Lincoln Ave & Glassell St
Nhà Thờ Cộng Đồng Taft Avenue
Mở Cửa 4 Tháng 6
1350 E Taft Ave
Nằm giữa Tustin St & Cambridge St
PLACENTIA
Tòa Nhà Cộng Đồng Backs
Mở Cửa 28 Tháng 5
201 N Bradford Ave
Nằm gần Chapman Ave, E of Placentia Ave
Tynes Gym
Mở Cửa 4 Tháng 6
2101 N Tuffree Blvd
Nằm gần Bastanchury Rd, W of Kraemer Blvd
Khu Thủy Cục Yorba Linda*
Mở Cửa 4 Tháng 6
1717 E Miraloma Ave
Nằm giữa Richfield Rd & Van Buren St
RANCHO SANTA MARGARITA
Thư Viện Chi Nhánh Rancho Santa Margarita
Mở Cửa 28 Tháng 5
30902 La Promesa
Góc đường Richard Reese Way
Trung Tâm Cộng Đồng Bell Tower Regional
Mở Cửa 4 Tháng 6
22232 El Paseo
Nằm gần Richard Reese Way
Nhà Thờ Shepherd of the Hills RSM
Mở Cửa 4 Tháng 6
30605 Avenida De Las Flores
Nằm giữa Santa Margarita & Banderas
Khu Thủy Cục Trabuco Canyon (Trabuco)
Mở Cửa 4 Tháng 6
32003 Dove Canyon Dr
Nằm gần Plano Trabuco Rd
ROSSMOOR
Công Viên Rush
Mở Cửa 4 Tháng 6
3021 Blume Dr
Nằm giữa Montecito Rd & Foster Rd
SAN CLEMENTE
Trung Tâm Cộng Đồng San Clemente
Mở Cửa 28 Tháng 5
100 N Calle Seville
Góc đường Avenida Del Mar
San Clemente Outlets, Ste 464
Mở Cửa 4 Tháng 6
101 W Avenida Vista Hermosa
Nằm gần Avenida Pico
Công Viên Shorecliffs Terrace - Mobile Home
Mở Cửa 4 Tháng 6
3000 Calle Nuevo
Lối Vào trên Mira Puerta
St. Andrew's By-the-Sea UMC
Mở Cửa 4 Tháng 6
2001 Calle Frontera
Nằm gần Avenida Pico
SAN JUAN CAPISTRANO
Trung Tâm Cộng Đồng San Juan Capistrano*
Mở Cửa 28 Tháng 5
25925 Camino Del Avion
Nằm giữa Del Obispo St & Alipaz St
Văn Phòng Học Khu Thống Nhất Capistrano
Mở Cửa 4 Tháng 6
33122 Valle Rd
Nằm gần 5 FWY
La Sala Auditorium
Mở Cửa 4 Tháng 6
31495 El Camino Real
Phía của Ortega Hwy, E of Camino Capistrano
Trung Tâm Sự Kiện & Công Viên Reata
Mở Cửa 4 Tháng 6
28632 Ortega Hwy
Lối Vào trên Reata Rd
SANTA ANA
Trung Tâm Delhi
Mở Cửa 28 Tháng 5
505 E Central Ave
Nằm giữa Halladay St & Orange Ave
Trung Tâm Jerome*
Mở Cửa 28 Tháng 5
726 S Center St
Nằm gần Monte Vista Ave
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Mở Cửa 28 Tháng 5
1300 S Grand Ave Bldg C
Góc đường Mcfadden Ave
Trung Tâm Cộng Đồng Albert D. Salgado
Mở Cửa 4 Tháng 6
706 N Newhope St
Nằm giữa Hazard Ave & 5th St
Nhà Thờ the Foothills
Mở Cửa 4 Tháng 6
19211 Dodge Ave
Góc đường Newport Ave
Trung Tâm Truyền Thông Kỹ Thuật Số
Mở Cửa 4 Tháng 6
1300 S Bristol St
Nằm giữa Wilshire Ave & Edinger Ave
Trung Tâm Cộng Đồng El Salvador
Mở Cửa 4 Tháng 6
1825 W Civic Center Dr
Nằm giữa Fairview St & Raitt St
Latino Health Access
Mở Cửa 4 Tháng 6
450 W 4th St
Nằm giữa Ross St & Broadway
Orange County First Assembly of God *
Mở Cửa 4 Tháng 6
1440 E Santa Clara Ave
Nằm giữa Grand Ave & Tustin Ave
Liên Đoàn Musicians Quận Orange
Mở Cửa 4 Tháng 6
2050 S Main St
Nằm giữa St Andrew Pl & St Gertrude Pl
Trung Tâm Cộng Đồng Roosevelt-Walker
Mở Cửa 4 Tháng 6
816 E Chestnut Ave
Góc đường Standard Ave
Công Viên Nhà Lưu Động Sandalwood
Mở Cửa 4 Tháng 6
507 S Euclid St
Nằm giữa 1st St & Mcfadden Ave
Cao Đẳng Cộng Đồng Santa Ana - Gym
Mở Cửa 4 Tháng 6
1530 W 17th St
Lối Vào trên 17th St (Park in Lot 1)
Nhà Thờ Second Baptist
Mở Cửa 4 Tháng 6
4300 Westminster Ave
Nằm giữa Harbor Blvd & Newhope St
SEAL BEACH
Trung Tâm Người Cao Niên Seal Beach
Mở Cửa 28 Tháng 5
707 Electric Ave
Nằm giữa Main St & 6th St
Sở Cứu Hỏa 48 của Thành Phố Seal Beach
Mở Cửa 4 Tháng 6
3131 N Gate Rd
Nằm gần Seal Beach Blvd
SILVERADO
Thư Viện của các Hẻm Núi - Saddleback Gateway
Mở Cửa 4 Tháng 6
7531 E Santiago Canyon Rd
Phía Nam của  Silverado Canyon Rd
STANTON
Trung Tâm Cộng Đồng tại Tòa Thị Chính Stanton
Mở Cửa 28 Tháng 5
7800 Katella Ave
Nằm giữa Western Ave & Beach Blvd
Công Viên Trung Tâm Stanton
Mở Cửa 4 Tháng 6
10660 Western Ave
Nằm giữa Cerritos Ave & Katella Ave
TUSTIN
Trung Tâm Cộng Đồng Clifton C. Miller*
Mở Cửa 28 Tháng 5
300 Centennial Way
Góc đường Main St
Trung Tâm Hoạt Động Columbus Tustin
Mở Cửa 4 Tháng 6
17522 Beneta Way
Nằm giữa Prospect Ave & Holt Ave
Trung Tâm Cộng Đồng tại The Market Place, Tầng 2
Mở Cửa 4 Tháng 6
2961 El Camino Real
Nằm giữa Jamboree Rd & Myford Rd
Cao Đẳng Irvine Valley - ATEP
Mở Cửa 4 Tháng 6
1624 Valencia Ave
Nằm gần Red Hill Ave
Trường Tiểu Học Tustin Ranch
Mở Cửa 4 Tháng 6
12950 Robinson Dr
Nằm gần Irvine Blvd & Jamboree Rd
WESTMINSTER
Tòa Nhà Cộng Đồng Miriam Warne
Mở Cửa 28 Tháng 5
14491 Beach Blvd
Góc đường Hazard Ave
Catalyst - Art Studio
Mở Cửa 4 Tháng 6
6630 Westminster Blvd
Nằm giữa Edwards St & Goldenwest St
Thư Viện Chi Nhánh Westminster*
Mở Cửa 4 Tháng 6
8180 13th St
Nằm gần Beach Blvd
Nhà Thờ Westminster Christian Assembly
Mở Cửa 4 Tháng 6
14642 Bushard St
Nằm giữa Bolsa Ave & Hazard Ave
Tòa Nhà Dịch Vụ Cộng Đồng Westminster
Mở Cửa 4 Tháng 6
8200 Westminster Blvd
Lối Vào trên Jackson St, E of Beach Blvd
YORBA LINDA
Thư Viện Yorba Linda
Mở Cửa 28 Tháng 5
4852 Lakeview Ave
Nằm giữa Yorba Linda Blvd & Bastanchury Rd
Nhà Thờ Church of Grace
Mở Cửa 4 Tháng 6
22653 Old Canal Rd
Tại Yorba Linda Blvd & Savi Ranch Pkwy
Trung Tâm Văn Hóa & Nhà Thờ Danish Lutheran
Mở Cửa 4 Tháng 6
16881 Bastanchury Rd
Nằm giữa Rose Dr & Prospect Ave
Nhà Thờ Grace Evangelical Lutheran
Mở Cửa 4 Tháng 6
6550 Fairmont Blvd
Nằm giữa Esperanza Rd & Fairmont Connector
Thomas Lasorda Jr Field House
Mở Cửa 4 Tháng 6
4701 Casa Loma Ave
Nằm giữa Imperial Hwy & Yorba Linda Blvd
Tất cả các vị trí của Trung Tâm Bầu Cử đều đáp ứng các yêu cầu dễ dàng sử dụng trừ khi có ghi chú khác.
* Có sự lựa chọn lái xe qua để gửi trả phiếu bầu