Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2018

Tìm Phòng Phiếu của Quý Vị
Nếu quý vị muốn bỏ phiếu ở phòng phiếu, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng phần mềm ứng dụng của chúng tôi.  Khi quý vị nhập thông tin vào thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như một bản sao phiếu bầu mẫu.

Tìm phòng phiếu của quý vị ►

Hãy Gửi Phiếu Bầu của Quý Vị vào Ngày Bầu Cử
Bản đồ tương tác này sẽ giúp quý vị tìm một địa điểm phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử để gửi phiếu bầu. Quý vị có thể mang phiếu bầu-qua-thư đã điền đầy đủ đến gửi tại bất kỳ phòng phiếu nào trong Ngày Bầu Cử. 

Tìm các địa điểm để gửi phiếu bầu vào Ngày Bầu Cử ►

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 
Xem lịch trình các sự kiện của cuộc bầu cử Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018 ►

Có nội dung gì trên Phiếu Bầu?
Quý vị có quan tâm đến nội dung trên phiếu bầu của cuộc bầu cử sắp tới? Chúng tôi cung cấp thông tin này để quý vị tham khảo.
Xem các nội dung trên phiếu bầu ►

Dự Luật được In trên Phiếu Bầu 
Xem thông tin quan trọng liên quan đến các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. 
Tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Archived:
Yes