Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu Thuyết Trình Viên

Chúng tôi cung cấp thuyết trình viên cho tổ chức hoặc sự kiện của quý vị khi có yêu cầu. Với các chủ đề khác nhau từ bầu cử, việc điều hành bầu cử, ghi danh cử tri, dữ liệu cử tri và các chủ đề khác.

Ngày của sự kiện:
Thời gian dự định:
Yêu cầu thuyết trình viên về:
Ngôn ngữ được yêu cầu (nếu có thể thực hiện):
 
 
Thông tin liên hệ
 
Tên:
Chức danh:
Công ty:
Địa chỉ:
Thành phố:
Số điện thoại:
Email:
Địa điểm của sự kiện:
Tên sự kiện:
Loại sự kiện:
Thiết kế của sự kiện:
Có sẵn máy chiếu video và màn hình không:
Không
Sự kiện dự trù trong bao lâu:
Thuyết trình viên khác:
Dự trù số người tham dự:
Công bố trên truyền thông:
Không