Nhảy đến nội dung

Học Viện Bầu Cử

Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, nếu quý vị muốn được thông báo về thời gian của chương trình Học Viện Bầu Cử kế tiếp, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách truy cập trang này.


Chương trình Học Viện Bầu Cử của Quận Orange là một cách rất tốt để tìm hiểu về cách các cuộc bầu cử được tổ chức trong một môi trường mà sự minh bạch là một yếu tố quan trọng. Chương trình đặc biệt của chúng tôi cung cấp kiến thức trên diện rộng về các phần cụ thể của bầu cử. Kết quả là chúng tôi đã phát triên một giáo trình tương đồng với hoạt động đạt giải thưởng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tổ chức các cuộc bầu cử ở Quận Orange với chất lượng cao nhất và Học Viện Bầu Cử của chúng tôi sẽ phản ánh các giá trị này.

Chúng tôi cung cấp các chi tiết cập nhật mới nhất về ngày, giờ và độ dài của mỗi lớp. Chúng tôi tổ chức tất cả các buổi học vào buổi tối, tạo điều kiện dễ dàng cho các cá nhân có làm việc để họ có thể tham dự tất cả các lớp.

Do giáo trình của khóa học và định dạng của chương trình Sở Ghi Danh Cử Tri quy định sự tham gia bắt buộc cho tất cả các buổi học. Mặc dù học viên không thể lựa và chọn lớp nào để học nhưng cũng có các ngoại lệ trong giới hạn. Để có trải nghiệm đầy đủ điều quan trọng là tham gia mỗi lớp học. Sẽ không có học phí khi tham gia chương trình Học Viện Bầu Cử - đây là một chương trình miễn phí do Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cung cấp. Những người có quan tâm muốn nộp đơn vào Học Viện Bầu Cử đầu tiên phải đọc các chi tiết về thủ tục nộp đơn và điền tất cả các thông tin trên  mẫu đơn. 

Để có thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-5197, hoặc tải xuống tờ rơi mô tả chi tiết chương trình.