Nhảy đến nội dung

Giải Thưởng

 • Năm 2021, Tòa Soạn Orange County Register vinh danh Giám Đốc Sở Danh Cử Tri Neal Kelly là một trong "125 Người Có Sức Ảnh Hưởng Nhất OC". 

 • Năm 2021, Trung Tâm Dịch Vụ Cho Công Dân Cao Niên Người Mỹ Gốc Châu Á trao tặng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri giải thưởng Người Hùng Cộng Đồng cho sự phục vụ cử tri Người Mỹ Gốc Á ở Quận Orange. 

 • Năm 2021, Cơ Quan Phụ Trách Quan Hệ Công Chúng Hoa Kỳ ở Quận Orange (OCPRSA) đã trao Giải Thưởng Xuất Sắc cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange vì chiến dịch Quảng Cáo-Tiếp Thị để Tiếp Cận Cử Tri năm 2020 của sở.

 • Năm 2021, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia (NACo) đã trao Giải Thưởng Thành Tựu cho Phòng Thí Nghiệm Trung Tâm Bầu Cử của sở, là mô hình đúng kích cỡ của một Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange (được sử dụng để kiểm tra, đào tạo và giáo dục).
   
 • Năm 2021, Học Viện Nghệ Thuật Trực Quan & Tương Tác đã trao cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng Người Làm Truyền Thông về thiết kế đồ họa thông tin của Trung Tâm Bầu Cử trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của sở.
   
 • Năm 2021, Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ đã trao giải Khuyến Khích Clearie cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về Ứng Dụng Tốt Nhất trong việc Tuyển Dụng, Duy Trì và Đào Tạo Nhân Viên Phòng Phiếu.

 • Năm 2021, Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ đã trao giải Khuyến Khích Clearie cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về việc Cải Thiện Sự Tiếp Cận cho Cử Tri Khuyết Tật.

 • Năm 2020, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley được vinh danh là một trong “100 Người Có Ảnh Hưởng Nhất ở OC”.

 • Năm 2019, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley được vinh danh là một trong “100 Người Có Ảnh Hưởng Nhất ở OC”.

 • Năm 2019, Hệ Thống Xác Nhận Bầu Cử (EVN) đã trao giải của họ cho Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley “Giải Thưởng Phục Vụ Công Chúng” về sự cải tiến trong Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro ở California.

 • Năm 2018, Hiệp Hội các Thành Phố ở California, Quận Orange, đã trao giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange “Giải Thưởng về Đổi Mới Golden Hub” về hệ thống theo dõi phiếu bầu OC Ballot Express của sở.

 • Năm 2018, Hệ Thống Kỹ Thuật & Phòng Vệ Washington đã trao giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange “Giải Thưởng về Đổi Mới trong Chính Phủ” vì hệ thống theo dõi phiếu bầu OC Ballot Express của sở.

 • Năm 2018, Học Viện Nghệ Thuật Trực Quan & Tương Tác đã trao giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange “Giải Thưởng Davey” của họ về việc thiết kế lại phong bì của phiếu bầu-qua-thư.

 • Năm 2017, Học Viện Nghệ Thuật Trực Quan & Tương Tác đã trao giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng Người Làm Truyền Thông cho bộ phim tài liệu của sở, “Dấu Ấn về Dân Chủ: Chúng Ta Bỏ Phiếu Như Thế Nào".

 • Năm 2017, Giải Thưởng Telly đã trao huy chương bạc cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về bộ phim tài liệu của sở, “Dấu Ấn về Dân Chủ: Chúng Ta Bỏ Phiếu Như Thế Nào.”
   
 • Năm 2017, Hiệp Hội Quốc Gia của các Cố Vấn và Viên Chức về Viễn Thông, Chi Hội thuộc Tiểu Bang California và Nevada (SCAN NATOA) đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng STAR của họ về bộ phim tài liệu của sở, “Dấu Ấn về Dân Chủ: Chúng Ta Bỏ Phiếu Như Thế Nào.”
   
 • Năm 2017, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia (NACo) đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng Thành Tựu cho chương trình kết nối và tiếp cận cộng đồng của Sở.
   
 • Năm 2016, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley được vinh danh là một trong “100 Người Có Ảnh Hưởng Nhất ở OC”.
   
 • Năm 2015, Hiệp Hội Quốc Gia của các Chánh Lục Sự Quận, Viên Chức Bầu Cử và Lục Sự đã trao giải thưởng “Công Chức của Năm” cho Ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

 • Năm 2014, “Giải Thưởng Telly” đã trao huy chương đồng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về bộ phim tài liệu của sở, “Điều Gì Dẫn Đến việc Đếm Phiếu Bầu: Bên Trong một Cuộc Bầu Cử ở Quận Orange” của sở.
   
 • Năm 2014, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về hệ thống của sở thiết lập từ kiến thức của các chuyên gia hậu cần để cải thiện hoạt động bầu cử.
   
 • Năm 2012, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải “Hạng Mục Tốt Nhất” cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình bầu cử dành cho học sinh MyBallot của sở.
 • Năm 2012, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình bầu cử dành cho học sinh MyBallot của sở.
   
 • Năm 2012, Hội Đồng Kinh Doanh Quận Orange đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Chứng Chỉ Công Nhận “Từ Quan Liêu Trở Thành Thảm Đỏ” cho chương trình Tài Trợ Doanh Nghiệp của sở.
 • Năm 2012, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về video đào tạo nhân viên phòng phiếu mới của sở.
 • Năm 2012, Học Viện Quốc Tế về Nghệ Thuật Trực Quan đã trao giải thưởng cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange Giải Thưởng Người Làm Truyền Thông cho video đào tạo nhân viên phòng phiếu mới của sở.
   
 • Năm 2011, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình Học Viện Bầu Cử của sở.
   
 • Năm 2011, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về Cổng Thông Tin Trực Tuyến để Bỏ Phiếu cho Cử Tri ở Hải Ngoại và trong Quân Đội của sở.
   
 • Năm 2011, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về cách tiếp cận để Tiết Kiệm Tiền của Người Nộp Thuế trong Thời Điểm Khó Khăn của sở.
   
 • Năm 2011, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình PASS dành cho Nhân Viên Phòng Phiếu của sở.
   
 • Năm 2010, Hiệp Hội Quốc Gia của các Viên Chức Đắc Cử đã vinh danh chương trình PASS dành cho Nhân Viên Phòng Phiếu của Sở Ghi Danh Cử Tri là chương trình bầu cử tốt nhất trong quận – giải thưởng là được công nhận bằng “Giải Thưởng về Dân Chủ".
   
 • Năm 2010, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình Thông Tin Trực Tuyến cho Cử Tri của sở.
   
 • Năm 2010, Hiệp Hội các Quận cấp Quốc Gia đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình Tài Trợ Doanh Nghiệp về Bầu Cử của sở.
   
 • Năm 2009, Hiệp Hội các Quận của Bang California đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình Tài Trợ Doanh Nghiệp về Bầu Cử của sở.
   
 • Năm 2009, Hiệp Hội các Quận của Bang California đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Khuyến Khích về chương trình Nhóm Triển Khai Nhanh trong Ngày Bầu Cử của sở.
   
 • Năm 2009, Hiệp Hội Tiếp Thị và Truyền Thông của Quận-Thành Phố đã trao Giải Thưởng Xuất Sắc của họ cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về video Đào Tạo Nhân Viên Phòng Phiếu.
   
 • Năm 2009, Hiệp Hội Chính Quyền Kỹ Thuật Số đã trao Giải Thành Tựu cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange về chương trình trực tuyến Duy Trì Kết Nối của sở.
   
 • Năm 2008, Kiểm Toán Viên của Tiểu Bang đã đề cao Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange trong báo cáo của Ban Kiểm Toán Tiểu Bang rằng đây là một quận có các ứng dụng tốt nhất cho Nhân Viên Phòng Phiếu.
   
 • Năm 2008, Hiệp Hội các Quận của Bang California đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Khuyến Khích về chương trình bầu cử dành cho học sinh MyBallot của sở.
   
 • Năm 2007, Hiệp Hội các Quận của Bang California đã trao giải cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange với Giải Khuyến Khích về chương trình Hợp Tác vớ Lục Sự Thành Phố của sở.