Nhảy đến nội dung

Hãy Tham Gia Đội Ngũ Nhân Viên của Chúng Tôi

Thời Gian Tuyển Dụng Đã Kết Thúc

Hiện nay, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange không còn nhận đơn xin việc làm cho vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng.

Quý vị có quan tâm đến các cơ hội tuyển dụng trong tương lai? Hãy nhấn vào bên dưới để được thêm vào danh sách quan tâm

Nếu quý vị quan tâm đến việc nộp đơn cho các vị trí khác của Sở Ghi Danh Cử Tri, vui lòng bấm vào đây.

Quý Vị Có Bất Kỳ Câu Hỏi Nào Không?

Hãy liên hệ với Nhóm Phụ Trách Tuyển Dụng Hôm Nay!

Gửi email cho chúng tôi tại [email protected]