Liên Hệ Với Chúng Tôi

Giờ Làm Việc
8 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ (Chúng tôi mở cửa trong giờ ăn trưa)

Số Điện Thoại
Số điện thoại chính: 714-567-7600
Số Fax: 714-567-7556
Số fax gửi đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư: 714-567-7556
Số fax cho Quân Nhân/Hải Ngoại: 714-567-5100

Địa chỉ
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
(Góc đường Grand Avenue và McFadden)

Địa Chỉ Gửi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711-1298

E-Mail
[email protected]